Finja Betong först i Norden med banbrytande skifte av ballast

Bild: Finja Betong

Att fasa ut naturgrus och därmed värna om rullstensåsarna och deras betydelse för grundvattnet har länge varit en aktuell fråga. Finja Betong har nu lyckats med den efterlängtade omställningen till krossballast i sin volymmässigt största produktion av torrbruk, vilken sker i Strängnäs. Bakom framgången ligger stora investeringar, innovativ teknik och driftiga medarbetare och genombrottet innebär att företaget blir först i Norden med att till fullo ersätta naturgrus med krossballast i torrbruksprodukter.

Investeringar i ny teknik

Naturgrus, bestående av sten, grus och sand, har länge varit ett av Sveriges viktigaste råmaterial och större delen av vår infrastruktur är baserad på detta. Materialet är optimalt i betong men det är också en begränsad resurs med stor betydelse för vårt dricksvatten och Finja Betong har därför investerat i nya fabriker med den senaste tekniken för att kunna genomföra skiftet.

– Vi har länge delvis använt oss av krossballast men att nu kunna utesluta naturgrus helt och hållet i den största delen av torrbruksproduktionen är givetvis fantastiskt och ett stort steg i rätt riktning. Övergången innebär också att vi slipper siktning i fabrikerna, vilket sparar oss tid och ger möjlighet att ytterligare effektivisera produktionen, säger Bengt Widstrand, vd på Finja Betong.

 

bild
 Bild: Finja Betong

 

Del av ett större hållbarhetsarbete

De senaste åren har Finja Betong, med sina cirka 150 medarbetare, förstärkt sitt hållbarhetsarbete ytterligare och gjort betydande satsningar rörande miljö och framtid. I fjol lanserades en grön ECO-linje med klimatpositiva byggprodukter och som första torrbruksproducent i Norden har företaget nu tagit ett enormt tekniksprång, vilket möjliggjort det banbrytande skiftet.

Hässleholm nästa

Siktet är nu inställt på produktionsanläggningen i Finja, strax utanför Hässleholm, där samma stora förändring som i Strängnäs är påbörjad. Omställningen, som beräknas vara klar till årsskiftet, innebär att krossat berg kommer att ersätta naturgrus som ballast i all produktion av Fin- respektive Grovbetong även vid denna fabrik. Utöver dessa produkter är även Grovbetong ECO, företagets första klimatpositiva betong, helt fri från naturgrus.

Betongindustrins roll

Naturgrus har länge använts inom en rad branscher och till en mängd olika ändamål, däribland som ballast vid betongtillverkning. Om det ska bli möjligt att nå uppsatta miljömål och säkra en fortsatt god kvalitet på vårt grundvatten krävs en betydande samhällsomställning och det nu. Stora delar av materialet behöver ersättas med krossat berg, vilket har visat sig vara det mest lämpliga alternativet.

I betongbranschen ligger den främsta utmaningen i kornens utformning. Krossballast har nämligen en annorlunda kurva, form och yta jämfört med naturgrus. Detta ställer stora krav på såväl betongtillverkare som krossproducenter. För att klara omställningen krävs bland annat nya maskiner och optimering av recept. Allt för att produkterna ska bibehålla sina goda egenskaper och höga kvalitet även med den nya sortens ballast.

Mer information om Finja Betongs arbete för en hållbar torrbrukstillverkning finns HÄR!