E.ON:s Nordiska Huvudkontor byggs med personalens välmående i fokus!

Vy från Vintergatan. Rendering: Kanozi Arkitekter

Just nu byggs E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö. Det ska bli en WELL-certifierad arbetsplats för E.ON:s 1 500 medarbetare, med ett centralt läge i det gamla industriområdet Nyhamnen nära Malmö Centralstation.

Text: Susanne Ringheim Kilje

-Detta är ett spännande och centralt läge i Malmö. Skanska är glada och tacksamma för att ha fått äran att utföra projektet. Huset kommer att stråla nordisk arkitektur med mycket trä, glas och tegel. Alla ytskikt håller högsta klass, säger Behar Abdulah som är projektchef på Skanska Sverige AB.

Det rymliga kontorshuset med drygt 25 000 kvadratmeter uthyrbar area kommer att certifieras enligt WELL som fokuserar på välbefinnandet hos människorna i byggnaden och Breeam, nivå Outstanding för hållbart och miljömässigt byggande.  

-Kontorshuset är en stor hållbarhetssatsning, där allt är genomtänkt för att ta till vara medarbetarnas hälsa. Den aspekten blir allt viktigare i framtidens kontor, för att få medarbetarna att vilja gå till kontoret, få dem att trivas och prestera, säger projektutvecklingschef Anna Björklund på Castellum.

 

bild
En spännande, specialdesignad trappa förbinder de båda huskropparna. Rendering: Kanozi Arkitekter

 

Två byggnader binds samman med ett atrium och en specialutformad trappa. Byggnaden innehåller många kontorsytor, men också en restaurang och en takterrass med bland annat en ”yogatrappa” från vilken man har utsikt över stora delar av Malmö.

-Det har varit speciellt att sätta i gång ett projekt med detta omfång under en pandemi. Vi har det bästa teamet och därmed en stark grund för att arbeta vidare med våra grundvärderingar, ledarskap och mångfald, i syfte att bygga denna fantastiska byggnad på bästa sätt, säger Behar och tillägger att Skanska själva har ingått samverkan med ett antal underentreprenörer, något som har visat sig vara rätt strategi för att hålla såväl tidplan som kvalitet hittills.

 

bild
En takterrass hör till kontorsbyggnaden. Här finns platser för arbete, paus och samtal. Rendering: Kanozi Arkitekter

”Fantastiskt läge”

-E.ON:s nordiska huvudkontor är ett av våra stora projekt. Läget är helt fantastiskt, väldigt nära centralstationen, vilket är en bra förutsättning när gäller pendling till arbetet och kommunikation, säger Anna.

Den specialutformade trappan i atriumet är byggd för att gynna kommunikation och rörelse som är grundläggande element i WELL. Mycket omsorg har lagts på materialet i trappan. Den ska upplevas som en naturlig och ljus miljö att gå och befinna sig i. Även utemiljön sätts i fokus.

 

bild
Hyresgästen E.ON kommer att dela bottenplanet med verksamheter som allmänheten kan besöka. Rendering: Kanozi Arkitek

 

-Huset har en jättefin takterrass. När man bygger så här centralt är utemiljön extra viktig, säger Anna.

På takterrassen ska medarbetarna kunna arbeta, ha utomhusmöten och få rum för rekreation och paus. Byggherren har satsat på växtlighet och grönt som ska ge känslan av en trädgård. Terrassen innehåller olika miljöer som passar olika aktiviteter, som en pergola med skärmar för vindskydd och ostört arbete. Grönt tak och solceller hör till.

 

bild
Kontoret kommer att bestå av två huskroppar som sammanlänkas via en passage. Rendering: Kanozi Arkitek

Huset är utformat med en restaurang som hyresgäst på bottenvåningen och Castellum undersöker möjligheten för ett gym på samma plan, tillsammans med mindre servicebutiker. Verksamheter som kan besökas även av allmänheten är viktig för servicen och helheten, säger Anna.  

-Vi vill ta vårt ansvar gentemot staden och bidra med huset som en levande del av Nyhamnen.

Kontorshuset byggs inom ramen för den nya stadsdelen Nyhamnen som väntas förstärka Malmös identitet som uppdaterad kuststad.

 

bild
Gå, stå, titta, mötas. Kontorets trappa är gjord för att stimulera välmående. Rendering: Kanozi Arkitekter

 

bild