Avsiksförklaring tecknad för Jägersro nya travbana

Översikt det nya Jägersro. Illustration: Krook & Tjäder, Malmö

Öster om dagens travanläggning står ett närmare 60 ha stort markområde i begrepp att omvandlas till ett nytt, modernt hästcenter. På området anläggs det bla en 1400 meter lång och unik travbana, publik byggnad, travskola, service-byggnad och naturområde.

Byggstart är planerad till våren 2022, förutsatt att inlämnat förslag till ny detaljplan för området godkänns av Stadsbyggnadskontoret.

Byggprojektet skall enligt en nyligen undertecknad avsiktsförklaring drivas i samverkan mellan Skånska Travsällskapet och MVB Syd, PEAB Anläggning, AB Rörläggaren, ApQ El och Assemblin Ventilation.