Sanera mot framtida skyfall!

Bild från översvämningen i Gävle.

Nyligen drabbades fastighetsägare i Gävle av vädrets makter. Det kan vara svårt att föreställa sig hur det känns när vatten strömmar in i huset och regnet står som spön i backen. Förmodligen en stor maktlöshet. Bara en materiell skada anser vissa. Kan så vara. Men, oavsett hur den drabbade känner utifrån den materiella aspekten så blir den närmaste tiden tuff. Många saker måste lösas. I värsta fall ett tillfälligt boende. Vad täcker hemförsäkringen? Avsätta tid för att röja upp det värsta. Vilka saker går att rädda? Usch. Vi lider med alla som har drabbats. 

Sanera och bygg en konstruktion som tål en eventuell ny översvämning. 

Trots tragedin vill vi presentera möjligheter. Informera om att det finns konstruktioner som klarar eventuella framtida översvämningar. Att det är viktigt att använda vattentåliga produkter inom segmentet spackel, bruk, fix och fog. Dvs produkter som tål att ligga under vatten. Det innebär att så länge det är regnvatten och inte avloppsvatten som kommer in i huset så är konstruktionen intakt när vattnet väl pumpats ut. Våra produkter är extremt snabba och kan användas även om det är ett högt RF värde i konstruktionen. Det innebär att en sanering teoretiskt sätt kan gå mycket snabbt. Och då menar vi snabbt 1–3 veckor beroende på hur stor ytan är, om det finns hantverkare lediga osv. 

Mikrobiell påväxt (hälsofarligt mögel) kommer som ett brev på posten efter översvämningar i källare som har organiskt material i konstruktionen eller fast inredning. Vi kan också erbjuda system som spärrar både fukt och emissioner. 

Vid intresse lämna dina uppgifter på  https://www.ardex.se/sanera/ så hjälper vi till med säkra, snabba och hållbara konstruktioner

Kontaktuppgifter: 
Annika Svensson
as@ardex.se
0730-861562

bild