Sverige kräver att Lynetteholm -projektet granskas igen

Projektet, som preliminärt kallas Lynetteholm, kräver investeringar på cirka 20 miljarder danska kronor (3,1 miljarder dollar) inklusive en hamntunnel och en tunnelbanelinje, men kommer att vara självfinansierande över tid, förklarade danske statsministern. Bild: Lynetteholm-projektet

Oenighet mellan Danmark och Sverige om miljörisker på Lynetteholmen leder till ytterligare utredning av projektet. Det är viktigt att utreda vidare, enligt länsstyrelsen i Skåne.

Svenska myndigheter är oroliga för den konstgjorda ön Lynetteholmen, som nu tvingar de danska myndigheterna att ompröva nyckelelement i projektet, skriver tidningen Politiken.

Från allra första början har svenskarna visat skepsis mot planerna att bygga en ny ö utanför Köpenhamns hamn och i det internationella samrådet om projektet har Sverige bl.a. uttryckt oro över att ön förändrar sina flödesförhållanden genom Öresund, där flödet är avgörande för att vatten från Nordsjön ska tillföra syre till Östersjön, som fylls med syrefattigt vatten från de många floder som rinner ut i Östersjön.

Dessutom finns det oro över planerna att dumpa stora mängder lera från konstruktionen i botten av Køge-viken, eftersom den innehåller tungmetaller och annan kemisk förorening, som kan spridas till naturområden i Sverige.

- Enorma vattenområden påverkas. Därför är det viktigt att undersöka projektet vidare, säger Carl Lindqvist från Länsstyrelsen i Skåne till Politiken.

Som beskrivits av CleantechWatch har Lynetteholm -projektet nyligen utsatts för många prövningar. Det har fått stor kritik av borgmästare och stadsplanerare som har lämnat in ett klagomål till EU-medborgarnas klagomålsnämnd för att ha använt den så kallade "salamimetoden", som fortfarande behandlas och senast har den danska regeringen spärrat vägen till Lynetteholmen, en åtgärd som också har mött stort motstånd.