Sedumbackar erbjuder grönska, frodighet och följer cirkulära principer

Tack vare ett smart allt-i-ett system erbjuder BGreen-it sedumbackar enkel installation, smidig hantering och ett vackert resultat.

Gröna tak är inte längre en ovanlig syn i den svenska stadsbilden, och efterfrågan på gröna, miljövänliga tak har ökat i takt med att kraven på hållbara byggen blir allt hårdare. BG Byggros har många års erfarenhet med gröna lösningar och nu går de ut och tipsar om en produkt som är rekommenderad av Byggvarubedömningen, enkel att installera och innehåller alla de komponenter som ett extensivt grönt tak behöver – paketerat i en och samma sedumback.

Hur får vi enklast ett grönt tak där växtligheten har möjlighet att frodas år ut och år in, som dessutom är både prisvärt och enkelt att installera? Den frågan ställer sig nog många arkitekter och stadsplanerare när de är på jakt efter den bästa taklösningen till nästa projekt.

BG Byggros har därför utvecklat flera gröna taklösningar, för att matcha det moderna samhällets behov. Alla gröna tak har olika egenskaper för att uppfylla varierande behov och kravspecifikationer, men en av de lösningar som de just nu vill slå ett slag för är deras BGreen-it sedumbackar. Tack vare ett smart allt-i-ett system erbjuder BGreen-it sedumbackar enkel installation, smidig hantering och ett vackert resultat.

 

bild
Komponenterna i BGreen-it sedumbackar gör att växtligheten får bättre förutsättningar över längre tid, trots att klimatet nu är mer extremt varierande med stora nederbördsvolymer och varmare torra perioder.

Bättre växtlighet trots varierande väder

BGreen-it sedumbackar är ett allt-i-ett system för gröna tak, som innehåller alla komponenter som ett extensivt tak behöver – i en och samma produkt. Torbjörn Bloom, försäljningschef hos BG Byggros, berättar:

- Du får en dränerings- och vattenreservoar, ett speciellt lättviktssubstrat och ett färdigt 60 mm tjockt sedumväxtskikt i samma plastback. Det är just de här komponenterna som gör att växtligheten får bättre förutsättningar över längre tid, trots att klimatet nu är mer extremt varierande med stora nederbördsvolymer och varmare torra perioder.

 

bild
BG Byggros har utvecklat flera gröna taklösningar, för att matcha det moderna samhällets behov. Nu slår de ett slag för BGreen-it sedumbackar.

Han fortsätter:

- Men den primära uppgiften för ett grönt tak är att hjälpa till med fördröjning och absorption av regnvatten. BGreen-it sedumbackar klarar att hålla 25 liter vatten per kvadratmeter, vilket är 25 % mer än vad traditionella sedummattor med vattenhållande filt kan hålla. Samtidigt är vikten max 50 kilo per kvadratmeter vattenmättat, vilket görs möjligt tack vare det pimpstensbaserade jordsubstratet. Sedumbackarna är dessutom brandtestade enligt BROOF (t2).

Snabb installation och skonsammare arbete

På BG Byggros levererar man både traditionella sedummattor och BGreen-it sedumbackar, då kraven på det gröna taket skiljer sig från projekt till projekt. Men eftersom sedumbackarna endast väger några få kilo per styck och samtidigt ger ett bättre slutresultat även över tid, så rekommenderar de starkt att man tar sig tiden att se över sedumbackarnas potential. Torbjörn Bloom förklarar:

- Förutom sedumbackarnas stora fördel när det kommer till dagvattenhantering, gör dess låga vikt att de även är skonsamma för installatören. Backarna är enklare att hantera och installationen går snabbare, mycket eftersom de läggs ut direkt på takmembranet och ger ett färdigetablerat grönt tak i ett enda svep. Backarna har faktiskt omkring 30–50 % kortare installationstid jämfört med de traditionella sedummattorna, och taket håller sig vackert länge. Så det finns helt klart stora vinster att hämta genom att ha sedumbackar i åtanke när man planerar nästa projekt.

bild
BGreen-it sedumbackar är ett allt-i-ett system för gröna tak, som innehåller alla komponenter som ett extensivt tak behöver – i en och samma produkt.

Grönt är skönt – och bra för miljön

För att stärka sin plats i den cirkulära ekonomin erbjuder BG Byggros en TAKEBACK-service, där de samlar in sedumbackarnas komponenter när de av olika anledningar inte längre uppfyller sitt syfte. Torbjörn Bloom berättar:

- Gröna tak är bra för miljön, men vi vill också att våra lösningar ska följa cirkulära principer. Plastbackarna är därför tillverkade av 100 % återanvändbar plast och kan återvinnas i ny plastproduktion. Jordsubstrat och sedumplantor åtskiljs enkelt från plastbacken och kan i sin tur ingå i den framtida framställningen av jordsubstrat.

bild
För att stärka sin plats i den cirkulära ekonomin erbjuder BG Byggros en TAKEBACK-service, där de samlar in sedumbackarnas komponenter när de av olika anledningar inte längre uppfyller sitt syfte.

Han avslutar:

- Den cirkulära ekonomin är, och kommer alltid att vara, en viktig del av vår framtid. Därför har vi utvecklat vår TAKEBACK-service, som innebär att allt material som använts till tak med sedumbackar nu kan användas i den cirkulära ekonomin, om och om igen. Det är bland annat av den anledningen som BGreen-it sedumbackar är klassade som rekommenderad av Byggvarubedömningen.

Se hela teamet HÄR!

Besök Byggros hemsida HÄR!

Kontaktuppgifter:
Torbjörn Bloom
Försäljningschef, gröna lösningar
Mobil: +46 705829806
Mail: tob@byggros.com

bild