Unik access till tornkranen vid Karlatornet

Karlatornets tornkran med access från våningsplan. Foto: Layher AB

Skyskrapan Karlatornet i Göteborg ska bli 245 meter och är redan mer än 70 meter hög. Med brolösningen Layher Allround FW förbättras arbetsmiljön för kranförarna med en unik access till tornkranen.

Midroc* Ställningar levererar olika ställningslösningar till Karlatornet som kommer bli Nordens första skyskrapa med sina 73 våningar fördelat på 245 meter. Peter Lindmark projektchef på Midroc Ställningar berättar att huvudentreprenören Serneke inkom med en ovanlig ställningsförfrågan.

- Serneke hade undersökt vad det fanns på marknaden gällande broar till kranar. De hade något förslag från ett företag på Nya Zeeland, men så kom de också med frågan till oss och Layher om inte vi hade en lösning. Problemet var att tornkranen vid Karlatornet inte har någon hiss, så kranföraren får klättra upp i lejdare. Just nu är pratar vi cirka 80–90 meter till hytten, det tar nog minst 15 minuter upp. Bron ska ansluta från skyskrapan till tornkranen och börja användas från ca 60 meters höjd, sen omkring 90 meter. Efter åtta lyft så hamnar bron på dess högsta punkt 245 meter, som troligtvis infaller mellan 2023 och 2024. Serneke önskade att bron skulle vara cirka 12 meter lång, ha rörelsemån men ändå stum och gärna vara täckt. En utmaning i var att hitta en säker lösning med hänsyn till de kraftiga vindar som bron kan utsättas för, förklarar Peter.

bild
  Karlatornets tornkran med access från våningsplan. Foto: Layher AB

FW-bro med svetsade fästen Midroc ställningars konstruktör och Layhers tekniska support diskuterade vindlaster och ställningssystem och kom fram till en konstruktion som tillsammans med några speciallösningar skulle vara säker.

- Det blev en öppen brolösning med Layhers Allround FW-system. Det är ett lätt och stabilt system och tillsammans med hjul på delen som är placerad inne i skyskrapan så möjliggör det en viss rörelse när hus och kran rör sig. Dessutom kan FW-bron lyftas och förflyttas i sin helhet med kran, berättar Torbjörn Lexander, teknisk samordnare på Layher.

- Vi har tagit fram en speciallösning med svetsade konsoler så att bron kan docka i kranen. Vi har även tagit fram en hålbild i konsolerna så att man kan höja och sänka bron utifrån vilken höjd den hamnar på, det kommer vara olika varje gång den flyttas. En universallösning med fyra fästpunkter där bron vilar på konsoler, och en kätting för att förhindra lyft samt spännband som tar krafter i sidled, förklarar Peter.

Bron har flera hjul för att underlätta förflyttning på våningsplanet samt för att tillåta en viss rörelsemån i infäst läge. Den kortades till 10 meter för att enklare hanteras vid förflyttningar men står ändå omkring 3 meter in på våningsplanet innan den skjuter ut mot kranen. Systemkomponenterna ”lyftögla för kranlyft” gjorde kranlyftet av bron enklare. De integrerade hjulen gör bron flyttbar då den kan köras omkring på våningsplanet när området alldeles intill tornkranen ibland är begränsat. Vid stormvarning kommer bron inte vara tillgänglig, utan dras in och förankras inne i skyskrapan. Midroc Ställningar kommer vara behjälpliga vid varje flytt av bron.

- Kranmontörerna har aldrig haft en så bra accesspunkt, och de jobbar med kranarna vid olika skyskrapor över hela världen. De var imponerade och Serneke är också glada för den service och support som vi och Layher gett för att ta fram lösningen – den är unik, säger Peter.

bild
 3D-konstruktion av Layher Allround FW-bro. Illustration: Layher AB

Läs mer om projektet och montaget HÄR!

Läs mer om Layher FW HÄR!

Text: Hannah Fhager

Säkra ställningar från Layher

Layher AB säljer och marknadsför ställningssystem, väderskydd samt scener och läktare i Sverige. Vi ingår i den familjeägda Layher-koncernen som har säljbolag i 40 länder och över 2 200 anställda. Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.