Lägsta pris är inte längre det viktigaste för beställarna

Foto: Eskay Lim/Unsplash

618 arkitektkontor gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare drygt 2 miljarder, där kommunerna står hälften av inköpen. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster från arkitekter som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt över 600 företag inom branschen gjort affärer för två miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De kommunala beställarna står för hälften av dessa inköp. offentliga affärer förra året och den största leverantören till offentlig sektor är White arkitekter AB som sålde för drygt 346 miljoner på offentlig marknad. White arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med cirka 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika. 

Av landets 290 kommuner var det 251 som köpt arkitekttjänster under 2020, till ett totalt värde av drygt 1 miljard kronor. 448 företag levererade till kommunala beställare 2020.  

Regionerna är den näst största beställaren med ett beställningsvärde på omkring 532 miljoner kronor av sammanlagt 113 leverantörer. Statliga myndigheter är de offentliga beställare som köper minst tjänster från arkitektkontor. Det totala värdet för statliga myndigheters inköp av tjänster från arkitekter är 436 miljoner. 285 arkitektkontor levererade tjänster till 105 statliga beställare.  

– Den offentliga marknaden är stor och viktig för arkitektkontoren. Det är också viktiga projekt i samhället som man arbetar med som skolor, sjukhus och bostäder. Vi ser nu att beställarna börjar bli mer intresserade av och har ökat sin kunskap i att utvärdera kompetens och förmåga, vilket är avgörande för att kunna göra en bra affär i långa loppet. Det innebär att man nu i högre utsträckning använder sig av bedömningsbara kriterier, gör intervjuer och går ifrån lägstaprisupphandlingar. Utvecklingen går långsamt och är lite trevande men det är en utveckling som vi uppmuntrar och gärna hjälper upphandlande myndigheter med. Det ju av avgörande betydelse att anlita duktiga arkitekter är för att det som sedan ska byggas blir långsiktigt hållbart, väl gestaltat och funktionellt, säger Katarina O Cofaigh som är upphandlingsstrateg och senior rådgivare på Sveriges Arkitekter.  

 

De tio största leverantörerna inom arkitekttjänster på offentlig marknad 2020: 

bild
Källa: PublicInsight

– Vi på har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.