Byggstölderna ställer högre krav på inbrottslarm – har du koll på vad som gäller?

Inbrott på byggarbetsplatser och anläggningar utgör ett stort problem för bygg- och anläggningsbranschen. Teknikutvecklingen sker i en rasande takt och de kriminellas metoder blir alltmer sofistikerade, vilket ställer höga krav på den som projekterar, upphandlar eller installerar system för inbrottslarm. Genom att uppdatera kunskaperna kan er verksamhet rusta er för framtidens säkerhetsutmaningar.

Under förra året anmäldes över 4500 inbrottsstölder från byggarbetsplatser, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Stölderna resulterar ofta i miljardbelopp, och många bygg- och anläggningsföretag tar med kostnader för stölder i kalkylen redan i anbudsprocessen.  Fenomenet drabbar hela byggsektorn, inklusive entreprenadföretag, VVS, elektriker och plåtslagare, med flera.

De kriminellas metoder är under ständig utveckling i takt med teknikutvecklingen i stort. Dagens kriminella är även betydligt mer organiserade än tidigare, och inte sällan ingår tjuvarna i internationella brottsnätverk som är aktiva i ett flertal olika länder.

bild

Så skyddar du arbetsplatsen

För att skydda en arbetsplats är ett säkert inbrottslarm en grundförutsättning. Ett korrekt installerat inbrottslarm hjälper till att fastställa pågående inbrott eller skadegörelse samt har en avskräckande effekt.

Att kontinuerligt se över säkerhetsrutiner och skydd på arbetsplatsen och uppdatera kunskaperna i takt med utvecklingen har aldrig varit viktigare för att hålla rätt säkerhetsstandard. Projektering och installation av larm är därför en viktig pusselbit i arbetet med att öka säkerheten på arbetsplatsen.

Har du koll på de senaste regelverken?

Det är inte bara de kriminella som utvecklar och förfinar sina metoder; även på teknikfronten sker utvecklingen i en rasande takt. SSF Stöldskyddsföreningen ser därför kontinuerligt över utvecklingen samt marknadens och samhällets behov av regelverk. I samråd med marknaden utfärdas i sin tur normer som förenklar och förtydligar arbetsprocesser inom respektive område.

Inom larmområdet har det under de senaste åren producerats ett flertal nya produktstandarder på europanivå. SSF har därför sett över normer kopplat till detta område, och hösten 2021 släpptes SSF 130 utg. 9, Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning. I år gjordes ytterligare förtydligande av normen, vilken presenterades i en andra tryckning.

Den 20 juni hölls ett webbinarium för att tydliggöra vilka ändringar den andra tryckningen av den nya utgåvan innebär. Intresset var stort med över 300 deltagare. På vår sajt har vi sammanfattat höjdpunkterna från webbinariet.  

För dig som vill lära dig mer

Genom våra utbildningar Behörig ingenjör – Inbrottslarm, Behörig ingenjör – inbrottslarm recertifiering, Inbrottslarm – utbildning samt Larm- och kamerabevakning kan du som deltagare fördjupa dina kunskaper inom projektering och installation av larm.

Under Inbrottslarm – utbildning ges du som deltagare möjlighet att lära dig mer om hur larmanläggningar fungerar och hur larmsystem upphandlas. Behörig Ingenjör – Inbrottslarm förbereder dig som ingenjör för examination i samband med behörighetscertifiering.

Under utbildningen larm- och kamerabevakning kan du fördjupa dig i vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kameraövervakning samt vilka regler som gäller för projektering och installation av larmsystem.

Vem passar utbildningarna för?

Utbildningarna Behörig ingenjör – inbrottslarm och Behörig ingenjör – inbrottslarm recertifiering vänder sig till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter med flera. Utbildningarna passar för dig som certifierar dig för första gången respektive för dig som ska uppdatera din certifiering (Ett certifikat gäller i 5 år).

Inbrottslarm – Utbildning vänder sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med olika typer av inbrottslarm och som behöver bättre kunskap vid planering och beslut om skyddsåtgärder.

Larm- och kamerabevakning är en utbildning som vänder sig till såväl användare och upphandlare av säkerhetssystem, som till installatörer, projektörer och säkerhetskonsulter för sådana system.

Håll kunskaperna uppdaterade

I takt med teknikutvecklingen och att de kriminellas metoder förändras ökar kraven och komplexiteten i säkerhetsarbetet. Du som är behörig ingenjör eller anläggarfirma behöver därför hålla dina kunskaper uppdaterade. Med hjälp av våra normabonnemang, exempelvis abonnemanget Inbrottslarm eller Kamerabevakningssystem CCTV, kan du löpande ta del av aktuell och ny information inom just ditt ansvarsområde.

bild