Building Operating System: Framtidens städer kommer att vara datadrivna

Vi har en vision där en smart byggnad ber en annan smart byggnad om resurser och kommunicerar med andra aktörer i en smart stad.

ProptechOS är en plattform samt operativsystem för byggförvaltning. Framtidens nyckelaspekt för byggindustrin är Building Operating Systems, BOS, som möjliggör ett standardiserat kommunikationsfl öde mellan olika fastighetssystem samt applikationer. En BOS-plattform är med andra ord det naturliga steget från analoga till datadrivna byggnader.

BOS-plattformar anpassade för byggindustrins behov Building Operating System (BOS) är ett operativsystem som standardiserar kommunikationen mellan olika system och deras utrustning i fastigheter. Det går även att kombinera BOS-plattformen med andra system, som inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till den fysiska byggnaden.

Detta möjliggör en dataintegrering för kommersiella fastigheter i organisationer. Många av dessa operativsystem är även anpassade efter byggindustrins behov, vilket är en fördel för morgondagens fastigheter och bransch.

Om ProptechOS och Erik Wallin

ProptechOS har en grundtanke om att hjälpa fastighetsägare att främja smarta byggnader. Därigenom kan de bidra till bättre hållbarhet, välbefi nnande, produktivitet samt bättre verksamheter.

– Vi har en vision där en smart byggnad ber en annan smart byggnad om resurser och kommunicerar med andra aktörer i en smart stad, säger Dr. Erik Wallin, Chef ekosystem och grundare av ProptechOS och RealEstateCore

bild
Dr. Erik Wallin.

Viktigt för framtidens smarta byggnader

Det fi nns många fördelar med att använda sig av en BOS-plattform i sina fastigheter, varav den första är möjligheten till centraliserad övervakning av olika system. Även att få en centraliserad samling av data, tillsammans med en kompabilitet gentemot tredjepartsprogramvarutjänster gör att ett ekosystem skapas.

Utöver detta erbjuds även standardanslutningar till de vanligaste datakällorna. Det interna Building Management System:et (BMS) kan även kopplas ihop med olika IoT-enheter. Internet of Things (IoT) är en viktig beståndsdel för både nuvarande fastigheter samt framtidens smarta byggnader.

En datadriven framtid: ProptechOS gör det möjligt för fastighetsägare att ta kontroll och omvandla sin fastighetsportfölj till en plattform för innovation, analys och optimering. ProptechOS är baserat på RealEstateCore (en öppen standard) som gör världens byggnader smartare – snabbare.

Läs mer om ProptechOS HÄR!