Bredda hållbarheten - genom att hyra utrustningen

Ökad samordning är ett viktigt steg på vägen mot att säkra den gröna omställningen för byggbranschen. För Cramo, vars affärsidé bygger på att arbetsmaskiner effektivt ska kunna delas på en byggarbetsplats, är hållbarhet ett ord med bred betydelse.

Det finns omkring 800 000 arbetsmaskiner i Sverige inom byggbranschen. De arbetsmaskiner som har störst klimatpåverkan finns inom industri- och byggsektorn, där maskinerna står för 39 procent av sektorns totala klimatutsläpp.

  Enligt en SIFO-undersökning som Cramo tagit fram, tycker drygt 65 procent att det är bra om byggföretag hyr och delar arbetsmaskiner för att minska sin miljöpåverkan.

  Martin Freland, Head of Quality, Safety, Environment på Cramo förklarar:

  - Genom att hyra och dela utrustning kan gemensamma byggarbetsplatser minska sin miljöpåverkan, men det räcker inte med att dela på resurser. Det måste också göras på ett säkert sätt och med så lite miljöpåverkan som möjligt. På Cramo lägger vi därför stor vikt vid våra interna processer som minskar miljöpåverkan och gör det möjligt att arbeta säkert. Det säkerställer vi genom våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifieringar och andra granskningar.

  Fler vinster med delade resurser är också att det lönar sig ekonomiskt, maskinerna har höga krav på säkerhet och det finns alltid professionell hjälp när och där kunderna behöver det.

  - När våra kunder hyr en maskin hos Cramo får de hjälp med hur maskinerna ska hanteras. Skulle några problem uppstå så kan vi säkerställa att de byts ut snabbt. Vid retur av utrustning genomför vi kontroller, för att alltid kunna säkerställa högsta säkerhet för våra kunder. Samtidigt som man kan luta sig tillbaka och lita på att vår utrustning håller högsta kvalitet och följer den standard vi eftersträvar i vårt hållbarhetsarbete, säger Martin Freland.

  Med hjälp av hyrd utrustning kan Cramo hjälpa sina kunder att göra grönare och säkrare val. Därtill bidrar de digitala verktygen till en ökad säkerhet och effektivare processer.

  - Som navet i en delningsekonomi kan vi garantera att resurserna delas på ett hållbart sätt. Vi ser till att våra kunder kan använda resurser på ett sätt som är mycket effektivare, säkrare och med mindre miljöpåverkande, avslutar Martin.

Om Cramo:
Cramo grundades 1953 och är ett av Sveriges största och Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster.

Läs mer om Cramos hållbarhetsarbete HÄR!

bild

Cramo sponsrar Ski Team Sweden AB och den alpina skididrotten - allt i syfte att stötta deras fortsatta framgångar.