Södra hamnen i Helsingfors får ett "promenadcentrum"

Förslaget Saaret (öar, på svenska) gick vinnande ur koncepttävlingen om Södra hamnen och promenadstråket till Olympiaterminalen. Illustration: HELSINGFORS STAD/KONSORTIUM GRAN

Förslaget Saaret (öarna på svenska) vann arkitektoniska koncepttävlingen om Södra hamnen och promenadstråket till Olympiaterminalen. Vinnarna, Konsortium Gran-gruppen, belönades med 100 000 euro och de får även fortsätta att utveckla området i samarbete med staden.

Enligt juryns bedömning kunde det vinnande förslaget presentera en lyckad stadsbild och arkitektur samt skapa en balanserad fortsättning på det havsnära stadscentrumet.

Förslaget respekterar enligt juryn områdets historiska värderingar och kulturmiljö, samtidigt som det skapar en ny enhet i det som juryn kallar för nationallandskapet.

Enligt staden var tävlingen krävande då deltagarna skulle förena nya byggnader i det ansedda området, med skyddade byggnader som Gamla saluhallen, Olympiaterminalen och Hamnhuset.

Ramboll Finland deltar

Området ska bli en del av det som kallas för promenadcentrum i Helsingfors, med bland annat Esplanaden och andra delar av Helsingfors centrum. Det nya arkitektur- och designmuseet ska också placeras här.

I den vinnande Konsortium Gran-gruppen ingår representanter från Niam, som är en fondförvaltare inom fastighetsbranschen, samt från arkitektbyråerna K2S Architects och White Arkitekter och från konsultbyråerna Ramboll Finland och Rakennuttajatoimisto HTJ.

Attraktivt område

– Det vinnande bidraget har ett balanserat, funktionellt koncept. Nybyggnadens restaurang-, affärs- och kontorslokaler samt hotell tillsammans med de planerade kulturlokalerna i skyddade Olympiaterminalen och Hamnhuset gör området attraktivt, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Likaså kommer det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i Magasinstranden locka ännu fler stadsbor och turister till området, hoppas Vartiainen.

– Magasinstranden kopplas allt tätare till stadens centrum. I och med vinnarplanen utvecklas området till en funktionellt livlig, tilltalande och havsnära helhet som en del av Södra hamnens stränder, beskriver han.

Vinnaren fortsätter planera området i samarbete med staden, men i sista hand är det stadsfullmäktige som bestämmer om detaljplanen för området.

Fyra finalister

Det var för ett år sedan som nio förslag presenterades för hur promenadstråket från Salutorget till Olympiaterminalen kunde se ut i framtiden.

Förra våren gallrade en jury bland bidragen. Fyra förslag gick vidare: Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi och Saaret. Alla fyra finalister belönades i tävlingen.

Makasiinipromenaadi

(Magasinpromenaden) var det populäraste alternativet när helsingforsarna fick kommentera bidragen på nätet tidigare i år.

Källa: HBL