Estland: kontrakt för fortsatt planering av Rail Baltica undertecknat

Så här kommer den estniska staden Pärnus järnvägsstation att se ut en dag, Till Rail Balticas internationella passagerarterminal i Pärnu kommer att ligga ovanför perrongen och kopplas samman med gångvägsgallerier. Terminalens huvudbyggnad kommer att inrymma ett väntrum med 90 platser, en cafeteria, informationsbås och andra funktionella ytor. Den beräknade kostnaden för design och konstruktion av Rail Balticas internationella passagerarterminal i Pärnu uppgår för närvarande till 20 miljoner euro. Byggarbetena starta 2022. Illustration Rail baltica

Rail Baltic Estonia, det nationella genomförandeorganet för det globala projektet Rail Baltica i Estland, som har samarbetat med det spanska företaget "Ardanuy Ingeneria" S.A. tecknade ett kontrakt för planeringsarbetena för Rail Balticas regionala stationer i Harju- och Pärnu-distrikten.

Kontraktet omfattar utformning av väntplattformar, över- och gångtunnel, utomhusanläggningar, parkeringsplatser och tillfartsvägar till Rail Balticas regionala stationer i Harju- och Pärnudistrikten.

- För övergångarna mellan stationsbyggnaderna och väntplattformarna kommer de redan färdiga standardlösningarna som ingår i den befintliga utformningen av den regionala järnvägsstationen Raplamaa att användas och anpassas till de lokala förhållandena, förklarar Rauno Lee, Senior Project Manager på Rail Baltic Estland.

Flera stationsbyggen

Enligt Rauno Lee pågår just nu arbeten på Rail Balticas regionala stationer praktiskt taget längs hela höghastighetsbanan i Estland, med de enda undantagen i Surju och Häädemeeste.

- Samtidigt har detaljplaneringen för nio regionala tågstationer på sträckan Tallinn - Pärnu redan påbörjats, medan detaljplaneringen för Assakus regionaltågstation som planeras av Rae kommun fortfarande pågår.

"Ardanuy Ingeneria" S.A. kommer att ta över planeringen av sju regionala stationer på Rail Balticas huvudlinje i Estland. Dessa är Assaku, Luige, Saku och Kurtna stationer i Harju distrikt och Kaisma, Tootsi och Urge stationer i Pärnu distrikt. Enligt kontraktet planeras fem månader för planeringsarbetet;

Under ytterligare tre månader skrivs ansökningarna om bygglov. Den totala kostnaden för planeringsuppdraget är 368 000 euro exklusive moms.

Byggs parallellt med stambanan

När det gäller de regionala stationerna är det tänkt att järnvägsanläggningarna för de regionala stationerna ska byggas samtidigt med byggandet av stambanan, medan byggandet av serviceanläggningarna (t.ex. byggnader, utomhusanläggningar) ska påbörjas. omedelbart innan järnvägsdriften inleds.

Planeringen av de regionala tågstationerna i Raplamaa har pågått sedan början av 2022. De preliminära projekteringarna av standardprojekten för passagen mellan stationsbyggnaderna och väntplattformarna har slutförts, medan de preliminära projekteringen för utomhusområdena, parkeringsplatserna och tillfartsvägarna, utförda av AS "Novarc Group", pågår förnärvarnde.

Enligt Rail Balticas verksamhetsplan kommer regionaltåg att gå från Tallinn till Riga och kommer att ha 13 stationer i Estland: Assaku, Luige, Saku, Kurtna, Kohila, Rapla, Järvakandi, Kaisma, Tootsi, Urge, Surju och Häädemeeste. Utöver de lokala hållplatserna planeras en internationell passagerarterminal i Pärnu stad.

WKZ, Source Rail Baltica