HS2-teamet färdigställer Storbritanniens längsta järnvägsbro

HS2 Ltd:s huvudentreprenör Align JV, i samarbete med Keller och VSL, avslutade nyligen arbetet med fundamenten för Storbritanniens längsta järnvägsbro. Foto: Align JV/HS2

Brittiska höghastighetsjärnvägen HS2 Ltd:s huvudentreprenör, Align JV, har installerat de sista av 292 betongpålar, som utgör grunden för Storbritanniens längsta järnvägsbro på platsen för HS2:s Colne Valley Viaduct.

När den är färdig kommer den 2,1 mil långa bron att bära höghastighetståglinjen över en samling sjöar och vattendrag i Londons nordvästra utkanter.

Nästan färdig
Parallellt med byggandet av fundamenten har även arbetet påbörjats på 56 bryggor och plattformar. Mer än 500 meter av viadukten är nu klar.

HS2 Ltds projektklient, David Emms kommenterade:
- När det är klart kommer HS2 att förändra resor över hela Storbritannien, hjälpa till att stärka ekonomin och stödja Storbritanniens övergång till nollutsläppstrafik.

En kilometer provisoriska broar
-Färdigställandet av pålen för viadukten i Colne Valley är en stor bedrift för hela vårt team och markerar slutet på nästan två år av hårt arbete. Med bryggkonstruktion och däcksmontering också på god väg, håller viadukten snabbt på att bli en av de mest imponerande och igenkännliga delarna av projektet.

För att kunna leverera 66 pålar i sjöbottnen fick teamet bygga över en kilometer tillfälliga broar, som också används för att transportera material under byggandet av pirerna och viaduktdäcket med syfte att hålla fordon borta från lokala vägar.
Stor prestation

En del av pålarna är installerade upp till 60 meter djupt ner i marken. Ovanpå varje grupp kommer en så kallad betongpålhatt att stödja piren, som kommer att hålla vikten av brokonstruktionen ovanför.

Viaduktens huvuddäck byggs i 1 000 separata segment vid en tillfällig fabrik i närheten. Strukturen sätts sedan ihop med hjälp av en brobyggande maskin som lyfter varje del på plats innan den flyttas framåt till nästa pir.

Align's Surface Operations Director, Derek van Rensburg sammanfattade:
- Att slutföra pålen är en stor prestation för både Align och teamet på KVJV, som arbetar över sjöarna och vattendragen vid Colne Valley. Vi kunde slutföra pålningen utan någon betydande påverkan på miljön, ett fantastiskt resultat för hela teamet.

Källa: HS2-projektet