Bane NOR delar Drammens station i två delar

Drammens station med ny stadsbro och solcellstäckt sporttak, illustrerad som den kommer att se ut enligt planen när den öppnar 2025. Illustrerad för Bane NOR, av Norconsult/Baezini.

Den norska järnvägsoperatören Bane NOR startar ett stort ombyggnadsprojekt med att ta bort hälften av spåren vid Drammens station.

- Det är inget skämt att halvera kapaciteten vid en så viktig knutpunkt, men det är nödvändigt att modernisera järnvägen, meddelar Bane NOR

Plattformen och de tre spåren närmast älven kommer att tas bort under påsk.

Natten till lördagen den 1 april stannar tågtrafiken genom Drammen och årets påsklov startar samtidigt med Bane NOR:s stora utvecklingsprojekt.

Många resenärer kallar det ett brott eftersom Bane NOR ”stör tågtrafiken och gör det omöjligt att köra tåg på sträckan”.

Man har haft flera sådana intrång i Drammen i samband med utvecklingen av det nya dubbelspåret. Och det finns fortfarande många besvärliga åtgärder kvar.

Vad ska Bane NOR göra under påsklovet?

Det största och mest synliga jobbet är att man kommer att riva befintliga spår 4, 5 och 6 vid stationen i Drammen. Till påsk försvinner de tågspår som ligger närmast älven i området från Skamarken till Ryddinggangen. Tills utvecklingen av det nya dubbelspåret är klart i slutet av 2025 kommer det alltså att finnas hälften så många spår i drift vid Drammens station.

Mycket rivningsarbete

När man tar bort de yttersta spåren måste man också riva plattformen mellan spår 4 och 5. Byggteamet måste även stänga den del av gångtunneln som går till denna plattform. Rivningen av spåren innebär också att man skär räls, tar bort växlar, river master och schaktar löst material.

Pålning för brofundament

Mitt i dagens spårområde ska Bane NOR bygga en av grunderna till den nya stadsbron. När man har tagit bort de yttersta spåren kommer teamet dit för att påbörja arbetet. Till påsk ska arbetarna köra fler pålar till denna grund. Detta tillsammans med rivningsarbetet kommer att orsaka mycket buller.

Mest ljud i början

Det går inte att undvika att grannar och andra som rör sig i centrum får höra att arbetarna håller på med byggarbeten i påsk. Även på natten. Det blir mest buller vid starten, men det blir stökiga aktiviteter i varierande grad fram till och med påskdagen.

Översvämningssäkrar stationen

Teamet måste riva de yttersta spåren vid stationen, för man ska kunna bygga nya spår 40 centimeter högre än idag. Arbetarna höjer hela området för att översvämningssäkra stationen. De tre nya spåren ska vara klara sommaren 2024. Sedan börjar arbetet med spåren närmast stationen.

Minskad kapacitet

Arbetet kommer att pågå under natten, söndagen och natten till måndag. Kontakttråden som förser tågen med ström måste gå, samma sak med master och ok. Staketet mellan spårområdet och ån tas bort. Tågskenor och växlar kapas och tas bort. Kablar dras om. Det blir nattarbete under hela påsklovet.

Bullriga rivning och grävande

På måndagmorgon börjar vi riva plattformen mellan spår 4 och 5. Vi tar bort spår och underbyggnad. Vidare kommer det att ske lossning av massor. Byggteamet ska köra pålar till brofundament, göra schaktarbeten, svetsa och packa spår.

Enligt planen ska de mest bullriga arbetena vara klara under 1: a arbetsdagen. Tågtrafiken startar igen på annandag påsk. 

Källa: Bane NOR