Lågt sittande tilluftsdon till FTX-system

bild

Lågt sittande tilluftsdon kan vara en alternativ brandskyddsmetod till backströmningsspjäll. Det var ur den idén som samarbetet startade. Tillsammans med bostadsbolaget Vätterhem har vi på Acticon tagit fram tilluftsdonet Easy-Vent® FTX.

Easy-Vent®-donet har en stor plats på den svenska marknaden och har sedan tidigare varit avsedd för byggnader med frånluftssystem. Nu har produktfamiljen utökats och fungerar även för FTX-system. 

bild
Tilluftsdon Easy-Vent® FTX

Vi har vidareutvecklat donet vilket innebär att det fungerar till samt-liga ventilationssystem och gör vårt Easy-Vent®-sortiment mer komplett, säger Robert Isaksson, produktansvarig på Acticon.

Det är tillsammans med det största bostadsbolaget i Jönköpings kom-mun, Vätterhem, som donet tagits fram och utvecklats. Enkelheten och effektiviteten är fortfarande grundläggande egenskaper. 

- Radiatorn kan stötta eftervärmare i tilluftssystemet beroende på di-mensionering. Ejektorns utformning ökar luftens hastighet utmed radia-torns yta vilket skapar påtvingad konvektion. Detta ger en effektivare vär-me¬överföring, säger Robert Isaksson.

Robert Isaksson, produktansvarig.
Robert Isaksson, produktansvarig.

100 procent nöjda kunder
I september lanseras nya varianten som redan har testats i ett pilotpro-jekt. I en kundundersökning skapad i AktivBo fick de boende betygsätta nyproduktionen och gav luftkvaliteten och ventilationen högsta betyg. Genom att tillföra luft via radiatorn minskar risk för drag i vistelsezon som annars kan uppstå vid tilluftsdon i tak. Dessutom slipper man en ytterligare ljudkälla i rummet när donet göms bakom radiatorn. 

- Vi är glada och stolta över vårt fina samarbete med Vätterhem som resulterade i denna produkt, säger Robert Isaksson.

Så fungerar Easy-Vent® FTX
Från golvbjälklaget leds luften upp genom den teleskopiska ventilations-kanalen till donet och in i radiatorn. Tack vare att donet ökar lufthastig-heten skapas påtvingad konvektion som ger en effektiv värmeöverföring. Radiatorn kompletterar eftervärmare i tilluftssystemet, beroende på di-mensionering.

bild

Läs mer om Easy-Vent® FTX HÄR!

bild

Sjöåkravägen 30 | 564 31 Bankeryd
Vill du veta mer? Hör av dig! info@acticon.se
036-37 07 90
acticon.se