Badrumsmoduler minimerar tid för stambyte

Ny teknik förkortar stambyte. Foto: Byggmästargruppen

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB byter stammar och renoverar badrum i 134 lägenheter i Sollentuna. Företaget använder prefabricerade badrumsmoduler, vilket medför att varje badrum färdigställs på femton arbetsdagar i stället för 12 veckor. Det skriver Byggmästargruppen i ett pressmeddelande.

Byggmästargruppen har bytt stammar och badrum i Brf Hyresgästen 1 i Sollentuna. – Vi renoverade grannföreningen som är en identisk fastighet för cirka ett och ett halvt år sedan och där tog badrummen upp till tolv veckor att färdigställa, främst på grund av höga fukthalter som krävde långa uttorkningstider. Nu är vi nere på 15 arbetsdagar tack vare den nya metoden, säger Fredrik Lundin som är affärsområdeschef för stambyten på Byggmästargruppen.

Projektet är beläget i Helenelund som är en del av Sollentuna i Stockholm. Området består av cirka 700 lägenheter fördelat på sex bostadsrättsföreningar. Fastigheterna avyttrades år 2007 av det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem. Projektet utförs med kvarboende och omfattar stambyte med badrumsrenovering samt utbyte av VA-stammar för kök och källare.

Renoveringen är en kombination av luftad konstruktion och våtrumskassetter. Ett nytt badrum byggs inuti det gamla badrummet. Mellan det gamla och nya golvet, väggarna och taket bildas en luftspalt som kopplas till fastighetens ventilation. Eventuell fukt i det gamla badrummet torkar på så sätt ut medan det nya badrummet används. Nya stammar installeras i en våtrumskassett. Badrumsmodulerna har levererats av företaget PreBads. 

– En stor del av tiden i ett traditionellt stambyte går åt till att riva ur de gamla rören och att vänta på att eventuell fukt ska torka ut. med den här arbetsmetoden elimineras mycket arbete och veckor av renovering blir istället dagar, förklarar Fredrik Lundin.

Systemet är testat och certifierat av Sintef. Byggmästargruppen är sedan 2012 behörig att utföra entreprenader med PreBads prefabricerade badrumsmoduler.