Framtidens förändringar kan komma snabbt

Foto: Gerd Altmann, Pixabay Snart är våra städer uppkopplade, digitala, interaktiva och informationsinsamlande

Inom en snar framtid förutspås stora delar av det som finns runt oss vara digitalt, interaktivt och informationsinsamlande. Vi kommer kunna interagera med våra bostäder, arbetsplatser och kanske till och med hela städer. Hur ska samhällen planeras när allting förändras och behoven ändå förblir i stort sett desamma?

En samhällsförändring kan gå snabbt. Det kan vara en till synes enkel sak som ett förändrat konsumtionsbeteende som oväntat påverkar logistik, handel och arbetsmarknad. Ett politiskt beslut, eller avsaknaden av sådant, som skapar en långvarig obalans på bostadsmarknaden och infrastrukturen. En återkommande fråga är hur människor ska få plats och resor ska fungera när städer växer och landsbygd tappar invånare?

Ett sätt att skapa utrymme på den mark som finns är genom att bygga på höjden. Där har det börjat hända saker. Tidigare hade landets städer ofta ett spektakulärt höghus. Som till exempel Stockholm 1960 som då hade två, Skatteskrapan av arkitekten Paul Hedqvist tätt följt av Folksamhuset, ritat av Yngve Tegnér och Nils Einar Eriksson. Eller Turning Torso i Malmö av Santiago Calatrava från 2005 som då var mycket omdebatterat men som i dagsläget är en stolt del av stadens siluett. Numera har det som kallas Scandinavian High Rise, hus på runt 20 våningar, börjat bli ett allt mer vanligt inslag i stadsbilden. I det här numret av Aktuella Byggen kan man läsa om skyskrapor.

Norra Djurgårdsstaden som nu byggs ut till Loudden och Värtahamnen finns det anledning att titta lite närmare på igen. Där har man genomgående jobbat med olika uttryck i tak, fasad och höjd med flera byggaktörer som samsas på samma tomt. Områdets fasader ska också matcha Nationalstadsparken och ha en egen identitet. Många parametrar att ta hänsyn till.

En livscykellösning för hissar och att noga tänka igenom om man ska renovera eller byta ut, finns det ett reportage om. Den som hellre väljer trappor kan läsa om trappans roll som en del av gestaltningen.

När det gäller klimatsmarta byggmaterial är digitaliseringen i gång. Samma läge är det för brand och säkerhet där Brandskyddsföreningen tagit fram ”Digital tillstånds- och kontrollista heta arbeten”. För att höja säkerheten, effektivisera och underlätta arbetet på plats. Även det kan man läsa om.

Som vanligt har vi också en mängd intressant projekt där ibland Kirunas nya kulturhus som ska bli världens högsta trähus. I Branschprofilen ger Henric Munde, chefsarkitekt på Lindbäcks, sin syn på trä och volymbyggande. Det och mycket annat bjuder vi på.

Trevlig läsning

Mari-Louise Paulson
Chefredaktör