Investeringsstödet ska ge fler bostäder

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Regeringen vill reformera investeringsstödet för byggande av för hyresbostäder och bostäder för studerande. Riksbyggen är positiva till investeringsstödet som rätt utformat kan leda till fler bostäder som unga vuxna har råd att bo i och till en långsiktigt bättre balans på bostadsmarknaden.

– Bostadspolitiken ska ge förutsättningar för en bostadsmarknad där de allra flesta kan hitta en bostad som är anpassad efter både livssituation och plånbok. Därför måste ett investeringsstöd utformas för en långsiktigt planeringshorisont och inte för att kortsiktigt lösa akuta behov, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Riksbyggen har i dagarna lämnat in sitt remissvar till regeringen.

– Riksbyggen är i grunden positivt till förslaget. Många unga vuxna står idag helt utanför den ordinarie bostadsmarknaden och är hänvisade till osäkra och dyra andra hands, eller tredje hands, kontrakt. Ett rätt utformat investeringsstöd kan göra stor skillnad och ge fler en möjlighet till en egen bostad, säger Mårten Lilja.