Väderskyddat byggande – vinster både på kort och lång sikt

Bild: Layher.
Bild: Layher.

Allt fler byggnader, både ny- och ombyggnationer, uppförs under väderskydd. Studier visar att torrt bygge både ger kortsiktiga och långsiktiga fördelar för såväl byggherre, entreprenörer som slutligen förvaltare och hyresgäster. Byggmetoden ger flera fördelar och väderskyddslösningar finns för de flesta typer byggnadsstrukturer.

 

Väderskydd från byggstart ger flest fördelar

Väderskydd vid av framförallt samhällsbyggnader ökar stadigt i Sverige. För att dra nytta av väderskyddets fulla potential behöver beslut fattas redan innan byggstart. Byggherren behöver därmed föreskriva väderskydd redan i förfrågningsunderlaget och samtidigt ställa krav på motsvarande kostnadsbesparingar.

Detaljerade och specifika upphandlingsunderlag inklusive tekniska beskrivningar är nödvändiga för att få likvärdiga anbud från olika entreprenörer. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 finns tydliga kravställningar om väderskydd. Kraven innebär bland annat dimensionering för vissa snö- och vindlaster och krav på särskild utbildning för personal som monterar väderskydd. Föreskrivna krav enligt fuktsäkerhetsplan, med klimatregistreringar under utförandeskedet samt uppföljningar som i ByggaF, underlättar också värderingen av anbud.

När byggmetoder förbättras får byggherren större andel av de ekonomiska fördelarna som:

· Lägre totalkostnad för entreprenaden. - Då arbetet inte påverkas av väderlek eller årstid.

· Torrt bygge. - Vilket ger bättre kvalitet på byggnationen i sin helhet.

· Kortare projektledtider. - Tidsplanen har mycket bättre förutsättningar att följas från A till O då arbetsmiljön för entreprenörer är gynnsam samt att oförutsedda händelser som nederbörd inte bromsar eller förhindrar arbete.

Väderskydd för alla behov Under mer än två decennier har väderskyddets tekniska lösningar och kvalitet utvecklats. Urvalet är brett och lösningar finns för de flesta typer av tak och byggnader.

- Vår tekniska support på Layher har arbetat med de flesta typer av väderskydd och vi har lång erfarenhet. Det gäller allt från ovanliga geometrier, klättrande väderskydd och stora spännvidder till olika typer av öppningsbara väderskydd. Det är till exempel inte alltid ett symmetriskt sadeltak är ett givet val, ibland är pulpettak, polygontak eller ett asymmetriskt tak ett bättre val. Många väderskydd idag är också öppningsbara, vilket underlättar intag av byggmaterial, säger Per Hammar, teknisk chef på Layher AB.

Många ställningsföretag är specialister på den här typen av montage vilket borgar för fastställt hög kvalitet och säkerhet av byggnationen. De kan efter utfört montage visa på utförda beräkningar där hänsyn tagits till vindlaster, ballast, marktryck med mera. Utbudet av väderskyddsutbildade montörer ökar också i takt med att fler byggnader uppförs eller renoveras under väderskydd.

Friskt hus och trygg förvaltning

Tidigare studier har visat flera fördelar med byggmetoden som möjliggör minskade problem med så kallade sjuka hus, som kortare byggtider samt högre produktivitet och bättre arbetsmiljö.

Som förvaltare har man de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt friskt ägande. Som brukare, exempelvis hyresgäst, är möjligheterna för en inflyttning enligt tidsplan högre och en frisk inomhusmiljö, fri från allergier på grund av inbyggd fukt och mögelpåväxt, större.

Säkra ställningar och väderskydd från Layher

Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium. All produktion sker i södra Tyskland.