"Dubai, London, Kairo och New York är globala byggbranschens megastäder"

Dubai är fortfarande högst upp på listan över - byggnadsindustriella, megastäder -med totala projektvärden som uppgår till 611,2 miljarder US-dollar, före London på andra plats (342,9 miljarder US $) och New York på tredje (285,2 miljarder US $), medan Moskva faller till femte plats (201,4 miljarder US $) jämfört med 2018-rankningen.Foto: Creative Commons lic. kredit: elenajonesinbox

Idag bor mer än hälften av världens befolkning i urbana områden. År 2050 förväntas denna siffra öka till cirka två tredjedelar av världens befolkning, enligt FN.

- Även om detta kan leda till överfyllda städer och misshushållning av resurser, ger det också företag inom byggbranschen enorma möjligheter till tillväxt, kommenterar GlobalData.

GlobalData är ett dataanalys- och konsultföretag som grundades 1999 och som har noterats på Londonbörsen sedan 2000. Det hette tidigare Progressive Digital Media och innan dess TMN Group. Företagets huvudkontor ligger i London,

GlobalData har samlat information om storskaliga byggprojekt i alla sektorer, och efter en färsk utvärdering av stort antal projekt i större städer över hela världen, sammanställde dataföretaget en förteckning över 50 "byggnadsindustriella megastäder" under år 2019.

Var och en av dessa städer hade genomfört projekt vars totala investeringsvärde låg över 30 miljarder dollar.  

Det sammanlagda värdet av dessa projekt uppgår till 5,3 biljoner amerikanska dollar. Beräkningen inkluderar även över 8 200 projekt i olika utvecklingsstadier, från tillkännagivandet till genomförande.

Räknat från 2007 fram till 2025 förväntar GlobalData att städernas sammanlagda bruttonationalprodukt (BNP) kommer att ha ökat med mer än 8 biljoner US dollar till 20,4 biljoner US $.

Medastäderna kommer att vara hem för uppskattningsvis 527 miljoner invånare, många av dessa städer ligger i Kina och i andra tillväxtmarknader som bevittnar en snabb urbaniseringstakt.

Sju nya städer har kommit till 2019-listan, nämligen Istanbul, Tokyo, Fuzhou, Zürich, Atlanta, Zhengzhou och Las Vegas. Det sammanlagda värdet beträffande byggprojekt för de nya deltagarna uppgår till 379,75 miljarder US-dollar och inkluderar 505 projekt i olika utvecklingsstadier.

- Av de 50 megastäder kan 29 betecknas som expansiva tillväxtmarknader. Den snabba tillväxten av städer i tillväxtregionerna återspeglar både befolkningsökningen, som ligger över genomsnittet och BNP per capita. Befolkningen i dessa 29 städer med nya regioner kommer att uppskattas till 327 miljoner år 2025, med en årlig ökning på 1,8 procent räknat från 237 miljoner 2007. Samtidigt hänvisar vi hos GlobalData till att den reala BNP-siffran per capita, mätt i reala termer, i dessa växande urbana centra, kommer att ha ökat med 2,4 procent från 520 854 US $ till 820 311 US dollar mellan 2007 och 2025, förklarar Yasmine Ghozzi, ekonom på GlobalData.

- Med hänsyn till de olika nivåerna av ekonomisk storlek, finns det stora skillnader mellan de 50 megastäder i fråga om värdet på de analyserade projekten jämfört med ekonomins storlek. Vissa större städer i mellanösterns Gulfstater, nämligen Dubai, Doha och Kuwait City, tillsammans med Kairo, placerade sig bland de tio bästa när det gäller utgifter för megaprojekt i förhållande till storleken av deras ekonomier. Byggsektorn i dessa städer förväntas vara de viktigaste drivkrafterna för ekonomisk tillväxt under de kommande åren. Dubais ekonomi förväntas dock växa med 1,3 procent i reala termer 2019, vilket återspeglar genomförandet av många infrastrukturprojekt relaterade till Expo 2020 i Dubai, säger Yasmine Ghozzi.

Enligt Ghozzi har Mumbai den snabbast växande stadsekonomin, delvis på grund av regeringens satsning på infrastruktur. Som stöd för fortsatt tillväxt tillkännagav den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) i november 2019 att den hade godkänt en investering på 575 miljoner US-dollar i förortsjärnvägar och inom Mumbais förnybara energisektor. AIIB:s totala åtagande i Indien uppgick till nästan 3 miljarder USD. Banken kommer att förlänga ett långsiktigt projektlån för Mumbai Urban Transport Corporation för 500 miljoner dollar, medan de återstående 75 miljoner dollar kommer att investeras i Tata Cleantech Capital för att öka andelen av förnybar energi, kraftöverföring och vatteninfrastruktur, sammanfattar Yasmine Ghozzi, ekonom på GlobalData.