Byggbranschens åderlåtning

Kristian Samuelsen Sverigechef.

Baserat på artikeln av Örjan Wikforss, "Dags att syna BIM-Bluffen” och "Hinder och drivkrafter för BIM" en paneldebatt vid ett frukostmöte på BIM Alliance. Jag kan inte låta bli att tänka på teknisk utveckling ur ett historiskt perspektiv. Gammal kompetens och expertis står ofta i vägen för ny teknik och nya krafter. Vi sysslade ju med åderlåtning i Skandinavien fram till 1900, helt onödigt i 350 år.

 

BIM Alliance, beskriver sig själv som en branschdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM. De bjöd in Wikforss till en paneldebatt “Hinder och drivkrafter för BIM” till ett frukostmöte som också sändes av BIMpodden, avsnittet höres här. Jag hade själv ett möte med Bim Alliance nya VD, Susanne Nellemann Ek inför denna paneldiskussion där det talades om vikten av att belysa "alla aspekter av fallet." 

 

  • Ørjan Wikfors, arkitekt och professor i projektkommunikation, förklarade sitt inlägg med motargument som tagits från likasinnade ingenjörer och arkitekter, tillhörande samma ekokammare av missnöje, överbelastade av jobb de nu måste utföra i form av export/import av olika filformat. Baserat på detta menar Wikforss att BIM är en bluff.

 

  • BIM Alliansen, på sin sida, får mycket kritik för att bara prata, där teorin vinner mot praktiken. EU-medel spenderas på självförhärligande i form av frukostmöten, möten och seminarier där de pratar med sig själva. Hade lagt alla kanonerna på däck, representerade av en form för ”BIM-elit”. Där satt Svante Hagman, ordförande för BIM-alliansen, Birgitta Olofsson, Vice VD Tyréns med kommentarer av Andreas Udd, VD VRA Rörinstallationer och Henrik Linderoth, professor Jönköpings universitet.

 

  • Med andra ord verkar det som om "alla aspekter av fallet" betyder att alla andra än de som verkligen gör arbetet ska ha ett ord i laget.

 

Varför ska tidigare ledare bana väg för framtiden? Och varför deltar inte framtida ledare i ett forum fullt av expertis och erfarenhet?

 

Jag skulle hellre höra på Rickard Lundin, platschef för Celsius-projektet eller kanske mannen bakom BIMpodden, Adam Mohammadi. Vilka nackdelar eller fördelar upplever de?

Rickard Lundin, utbildad snickare. Han arbetar som platschef, vid det mycket omtalade Celsius-projektet i Uppsala. han är 29 år och en av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom Vasakronans prestigefyllda projekt, Celsius. Det är hans uppgift att se till att den dagliga driften går bra i den helt digitala processen.

Adam Mohammadi på sin sida, förutom att han var BIM-ledare på JM AB, har lyckats göra stor framgång med sin podcast BIMpodden. Nästan hela BIM Sweden har deltagit i över 36 avsnitt av kunskap och expertis.

Därför kontaktade jag Rickard Lundin och Adam Mohammadi med följande frågor:

 

1: Vad är mest tid och resurskrävande i traditionell konstruktion?

2: Vilka områden löser modellen och digitaliseringen av processen idag?

3: Vilka fler områden kan digitaliseringen effektivisera processen, som ni  inte använder idag?

 

Rickard Lundin, platschef, vid det mycket omtalade Celsius-projektet i Uppsala

Rickard:

1:Inte ha förståelse för vad man själv (och andra) ska producera/skapa. Inte ha rätt/senaste information, inte ha tillgång till ALL information, lång kommunikationskedja,

Utbyte av inaktuell information i projekteringsgrupper. 

2: Mycket bättre förståelse för vad det är man ska göra. Rätt och samlad information, ALL information, snabba besked och svar, fler som kan arbeta tillsammans med planeringen då vi alla inblandade tittar på samma saker, möjligheten att bygga så som det är modellerat. Rätt relationshandlingar.

3: Logistiken tror jag kan dra stor nytta av att man arbetar i modell. Jag vill på nästa projekt paketera färdiga ”montage lådor” efter vilka objekt som finns i ett angivet rum/yta. Vi har all information i modellen och kan således koppla på en snabbare/bättre logistik hantering i och med detta.

Intelligent och effektiv förvaltningsprocess.

 

Adam Mohammadi BIM-ledare på JM AB, har lyckats göra stor framgång med sin podcast BIMpodden.

Adam: 

1: Framför allt att sätta sig in i andras problem och förstå andras behov, vi suboptimerar hela tiden. Väldigt tidskrävande att få alla att tala ”samma språk”. En tydlig processägare i slutdelen är väldigt gynnsamt. Vi spenderar även väldigt mycket tid i möten, där vi inte "gör" någonting. Mötena är långa och tidskrävande och även dyra, värre blir det då det oftast inte kommer rätt person med mandat till mötena. Eller att det är två eller tre personer från samma disciplin som deltar på möten, för att gå genom specifika moment, där det hade räckt med en person med mandat.

Då får beställaren betala för andras kompetensutveckling.

Känner att det är ett ganska stort kunskapsglapp mellan leden (projektör, entreprenör och Beställare).

2: Man får en tydligare bild av ev. problem och en bättre visualiserad målbild som folk förstår lättare.  Effektivt vid kollisionskontroll, mängdning, kommunikation och dokumentering. Bra att utgå från modellen vid arbetsberedning, som i sin tur leder till bättre och säkrare arbetsmiljö.  

3: Jag tror att det är inom många av de områden man redan hävdar att digitalisering hjälper till, men i verkligheten bara gör det på marginalen såsom: kalkyl, inköp, logistik, tidsplan, energi, miljö och hållbarhet samt rumsfunktionsplanering.  

Även möjlighet till att effektivisera vid visualisering av säljmaterial, involvera kunden vid husförsäljning eller låta medarbetare uppleva den nya arbetsplatsen, det kan vara en skola eller sjukhus. Men framförallt i förvaltningen.

Så vem ska vi lyssna på?

Både Adam och Rickard, som båda är  mitt i digitaliserings- och BIM-processer, ser och upplever tydliga fördelar med vad Örjan Wikforss kallar "BIM Bluffen". Baserat på Rickards svar känner han att digitaliseringen redan har löst de största utmaningarna han mött dagligen. De har också konkreta visioner om vad BIM-processen kan lösa i framtiden. Vad de båda har gemensamt är att de är minst 20 år yngre än medelåldern för expertpanelen på BIM Alliance och Wikforss. Dessutom är de själva aktiva i det dagliga arbetet som sker i och runt byggprocessen. Ska vi lyssna på Örjan Wikforss, BIM Alliance eller Adam och Rickard, framtidens byggledare? Vem vet verkligen bäst?

Från 1650 till 1900-talet gjordes stora vetenskapliga upptäckter och medicinska framsteg. Trots detta vägrade en stor del av den medicinska eliten släppa åderlåtning. Denna övergång tog över 350 år, trots att nya alternativ hade bevisligen bättre effekt.

Jag vill ge Wikforss lite rätt. Hälften av projektet kan inte ta ett steg in i framtiden för att arbeta med mobil, medan resten följer traditionen med penna, papper och hammare. Vi arbetar aldrig snabbare än den långsammaste “gubben på rör”. När det finns ett alternativ som visar sig vara svaret på problemet är det dags att avsluta åderlåtning.

BIM Alliance och Susanne Nellemann Ek ska berömmas för forumet de har skapat. Det finns faktiskt utrymme för debatt, de kommer faktiskt kasta mer ljus på frågan. Men jag är rädd att trots detta kommer det att vara ensidigt genom att vi alltid ser debatten från ett "top-down" perspektiv. "Vi som tänker och de som uppträder".

Debatten behöver inte handla om varför någon kommer att fortsätta med åderlåtning. Det är bevisligen mindre effektivt. I dag får du inte både penicillin och åderlåtning på samma recept. Debatten bör handla om vilka fördelar du får när du slutar med beprövade mindre effektiva metoder.

 

Kristian Samuelsen, Sverigechef StreamBIM

Läs mer om StreamBIM här!