Solskyddslunchen – ett sätt att möta branschen och experter

Bild från Bengt Dahlgrens egna hus i Göteborg, ett av Sveriges mest energisnåla kontor. Thoréns Markis & Persienn har stått för solskydden. Foto: Solskyddsförbundet
Interiör från huset. Markis & persienn har stått for solskydden. Foto: Solskyddsförbundet
Max Tillberg, specialist på inneklimat på Bengt Dahlgren. Foto: Bengt Dahlgren

Hösten 2019 introducerade Solskyddsförbundet en nätverksträff under namnet Solskyddslunchen. Under tre tillfällen under hösten 2019 fick Solskyddsförbundets medlemmar under en lunch lyssna på experter, som på olika sätt arbetar med att optimera byggnaders prestanda och med solskydd. Dessa experter var Helena Bülow Hübe, Max Tillberg, Paul Rogers och Anton Hendrix.

 

Ljus avgörande för inneklimat

Max Tillberg är specialist på inneklimat på Bengt Dahlgren AB och arbetar med inneklimat, VVS och fasadutformning. Han undervisar även om byggnadssimuleringar på Chalmers Tekniska Högskola och har deltagit i arbetet med den nya Europeiska dagsljusstandarden.

Max Tillberg arbetar framför allt med nyproduktion av offentliga byggnader, kontor och hotell och ser många aspekter om påverkar inneklimatet.

– Bra inneklimat för människor handlar till stor del om ljus, där glas och solskydd är en viktig faktor, säger han.

Något som har påverkat inomhusklimatet och dagsljuset säger han är glasets utveckling de senaste åren. För 10 år sedan arbetade man framför allt med utvändiga solskydd, så som persienner och zipscreen, har man i takt med utvecklingen av fönsterglas gått mot andra solskyddslösningar.

Produktutveckling inom både glas- och solskyddsbranschen har varit väldigt stor. Nu går man mot invändiga högreflekterande aluminiumprodukter eftersom glasen har blivit så selektiva. Dagens glas släpper bara in synligt ljus, det finns lågreflekterande med olika beläggningar som reducerar reflektion och det kan vi lösa med aluminiumvävar. Det är jättespännande. Så här såg det inte ut för bara tre år sedan, säger Max Tillberg.

 

Samordna solskydd i kontorslandskap

Tros den snabba utvecklingen finns det utmaningar. En som Max Tillberg nämner är att skapa ett bra inneklimat för alla. I takt med att arbetsplatser förändras och människor sitter i öppna kontorslokaler krävs också att man samordnar solskydd, rumstemperatur och ventilation. Något som allt oftare är helt automatiserat. Annat som han räknar upp är ansvaret för solskydd som ofta hamnar i gränslandet mellan den som äger byggnaden och hyresgästen.

– Är solskydd en del av fastigheten eller är det hyresgästens produkt? Många ser solskydden som en textil som man sätter upp när man flyttar in som inte har med fastigheten att göra. Fast det har stor påverkan både när det gäller temperatur och det estetiska. Ett vitt eller ett svart solskydd har olika påverkan för inneklimatet och på byggnaden. Annat som är viktig att ta hänsyn till är att solskydd numera har fler funktioner än att ta bort sol. En hyresgäst kan inte veta något om det här, säger han.

Annat som påverkar solskydden funktion är energieffektivisering där man vill ha så låga energikostnader som möjligt men kanske inte ser hur detta påverkar inneklimatet samt förändringar i byggprojektet.

– Om någon ändrar i något som inte har med solskydd att göra, som till exempel ett annat glas än vad som är föreskrivet eller byter kylsystem så har det en stor påverkan. På pappret ser man inte det men när allt är klar så fungerar det inte som det ska och vi får ett dåligt inomhusklimat, säger han.
 

Solskydd tidigt i processen
En lösning på det säger Max Tillberg är genom att låta solskydd finnas med tidigt i byggprocessen och att ha ett tydligt uppdrag när det gäller vem som ska förskriva det. Och där menar ha att det behövs både exempel och individuella lösningar.

– Vi behöver färdiga lösningar, de goda exemplen på heltidslösning interaktion med fasad, glas, hyresgäst och styrsystem. Typlösningar där man knyter ihop en process som påvisar vad som är svårigheter och hur man hanterar det. En annan stor fråga är individuell påverkan? Hur mycket ska en person kunna påverka. I ett landskap på 15 personer och en bländas hur ska det hanteras? Där kan det till exempel finns en fördel i att solskyddet är automatiskt, i stället för att det blir personligt och kollegor undrar varför drog du ner gardinen så att vi inte ser ut, avslutar Max Tillberg.