Digital transformation – att möta en värld i snabb förändring

Istället för ett år med goda utsikter har 2020 för många företag handlat om att på bästa sätt försöka anpassa sig, improvisera och övervinna svårigheter. Det har helt enkelt varit nödvändigt att hitta nya arbetssätt och hantera utmaningar som ingen kunde förutspå 2019.

Om det är något vi lärt oss under året så är det att företag snabbt kan vidta åtgärder vid oförutsedda händelser, särskilt när det begränsar möjligheterna att leverera tjänster till våra kunder, eller hotar vår försörjning.

Inom loppet av några veckor har företag inom arkitektur, teknik och konstruktion tvingats tackla en mängd problem av olika slag, som att

  • ställa om verksamheten så att stora delar av personalen ska kunna arbeta hemifrån, vilket kan försvåra åtkomst till systemstöd och filer samtidigt som det kan skapa problem med uppkoppling, datakapacitet och onlinebaserade samarbetsverktyg
  • hantera de nya förutsättningarna och samtidigt uppfylla kundernas förväntningar på olika projekt – inte minst pågående byggnadsarbeten som regleras av strikta avtalsvillkor och innebär dryga avgifter vid förseningar.

 

bild3

 

Bäst rustade att hantera dessa utmaningar är företag med goda teknologiska förutsättningar, helt enkelt för att det gör dem mer flexibla och motståndskraftiga, inte minst under en kris.

Faktum är att det nya normalläget har gjort att företag inom arkitektur, teknik och konstruktion nu har blivit mer medvetna om betydelsen av teknologi, IT-lösningar och digitala hjälpmedel – områden där dessa sektorer har släpat efter och underinvesterat jämfört med andra branscher.

Enligt undersökningar gjorda av Deltek (som har levererat mjukvarulösningar till projektbaserade företag i 34 år) lägger 92 procent av företagen inom dessa sektorer mindre än fyra procent av sin budget på analys och utveckling inom det digitala området.

För att kunna möta nya utmaningar rekommenderar Deltek företagen att göra större investeringar i digital transformation. Detta gör dem bättre rustade för den typ av störningar i verksamheten som just nu håller på att omforma många andra sektorer, däribland mediebranschen och detaljhandeln.

Paradoxalt nog är just teknologi källan till många av de avbrott som kan uppstå i verksamheten, men samtidigt också lösningen. Med teknologins hjälp kan företag introducera nya arbetsmetoder, effektivisera verksamheten och till och med skapa nya affärsmodeller.

Dessvärre blir många företag ställda av alla valmöjligheter och känner sig osäkra på hur de ska komma igång. I början av 2020 lanserade Deltek därför en guide till digital transformation för företag inom arkitektur, teknik och konstruktion.

 

nya

 

“Digital Transformation in Architecture, Engineering and Construction: 5 Steps to Success” är en lättöverskådlig beskrivning av förändringsresan, och hjälper konsultföretag att öka effektiviteten och förbättra kundresultaten.

Den kostnadsfria guiden gynnar både konsultföretag som kämpar med effekterna av pandemin, liksom dem som vill positionera sig för att kunna nå fortsatt framgång när krisen väl är över.

Det finns ingen perfekt tidpunkt för den som vill komma igång med den digitala förändringsprocessen”, förklarar man i guiden. “Och det kommer aldrig att finnas en perfekt plan.” Digital transformation är en omfattande process, och det är omöjligt att väga in alla aspekter.

“Det kan kännas tryggt och bekvämt att avvakta med förändringsprocessen, men väntar man för länge ökar risken att bli ifrånsprungen av konkurrenterna, eller hamna på efterkälken när marknadskrafterna förändras.”

För att kunna hantera alla valmöjligheter och lyckas bestämma sig för hur man ska komma igång, hjälper guiden till med följande:

  • Definierar digital transformation för företag inom arkitektur, teknik och konstruktion och förklarar varför konsultföretag just nu befinner sig i ett avgörande skede.
  • Listar nyckelfaktorer som företagen bör ha i åtanke, oavsett om de redan har påbörjat en digital förändringsprocess eller är på väg att sätta igång.
  • Visar hur företagen, genom att integrera människor, processer och rätt digital partner, kan säkerställa en smidig övergång och en effektiv förändringsprocess.

 

mindre

 

I guiden presenteras också en enkel 5-stegsmodell som hjälper företagen att snabbt komma igång och få en stabil start, för att sedan skala upp och genomföra en fullständig förändringsprocess över tid.

Något vi lärt oss av de plötsliga utmaningar vi ställts inför senaste tiden är att god beredskap och motståndskraft är viktiga egenskaper för att överleva. En stabil digital grund är därför en förutsättning för att klara sig genom den pågående krisen, och nå framgång när den svåraste tiden är över.

Om ert arkitekt- och teknikkonsultföretag är redo att ta hjälp av en praktisk guide för att samordna befintliga processer, förbättra effektiviteten och i slutänden stärka konkurrenskraften – ta första steget och ladda ned guiden här: Digital Transformation – 5 Steps to Success