Taket på Caroli kyrka renoveras från svävande ställning

Foto: Layher AB och Malmö Ställningsservice

Caroli kyrka i Malmö genomgår omfattande men varsam renovering inför att lokalen ska användas i företagsverksamhet. Taket är i sådant skick att det inte får belastas av några högre laster varpå ställningsentreprenören Malmö Ställningsservice tillsammans med ställningstillverkaren Layher tog fram en smart konstruktion att arbeta ifrån.

Redan i början på 2019 påbörjades diskussionerna om hur lösningen skulle kunna se ut. Det behövdes en svävande ställning som man kunde bygga både hängställning och överliggande arbetsplan ifrån. Taket som bland annat skulle få ny plåt var dessutom både sluttande och hade ett spetsigt torn vilket utmanade och krävde en särskild kreativ ställningslösning.

 

bild
Foto: Layher AB 

 

Fackverksbalkar skapar svävande ställning
Layhers tekniska samordnare Torbjörn Lexander konstruerade en ritning med fyra fackverksbalkar, som tillsammans bildade en svävande kvadrat nästan 24 gånger 24 meter och som hölls upp av fyra 20 meter höga stämptorn.

- Vi kunde undvika all belastning på kyrktaket till följd av att vi la fyra stora kopplade fackverksbalkar i en kvadrat på stödtornen och sen två fackverksbalkar ovanpå kvadraten. På så vis kunde Malmö Ställningsservice bygga både hängställning nedåt och montera arbetsplan i kvadrater uppåt. Arbetsplanen uppåt hade mindre och mindre omkrets och följde det spetsiga tornet, förklarar Torbjörn.

 

bild
Foto: Layher AB 

 

Precisionsarbete på hög nivå
Malmö ställningsservice förberedde projektet minutiöst, 3D ritningen gicks igenom på detaljnivå, montage och risker diskuterades. När projektet startade monterades först en fasadställning runt kyrkan, där de höga stämptornen med 21 spiror i vardera förankrades. De stora fackverksbalkarna monterades på marken och lyftes sedan upp med kran och fästes på spirorna, därpå ytterligare två fackverksbalkar ovanpå kvadraten.

- Vi hade support på vägen. Torbjörn på Layher kom till Malmö när vi skulle montera fackverksbalkarna och lyfta dem och vi tog även hjälp av en utsättare som märkte ut tornens plats. För den tuffaste utmaningen var att sätta ut de fyra stämptorn på exakt rätt plats vid sidor om kyrkan, och att sen pricka in fackverksbalkarna på spirorna uppe på 20 meters höjd. Och det med ett par millimeters marginal, det var ett enormt precisionsarbete som vi lyckades med, berättar Peter Jovanovic, vd på Malmö Ställningsservice.

Montaget utfördes av fyra montörer. Ett par av balkarna lyftes och monterades på plats före 07 på morgonen för att inte störa trafikflödet runt kyrkan och för att kunna montera säkert utan stress.

- Vi behövde vara exakta och följa varje steg av montaget noggrant med stöd av både ritningar på papper och de digitala 3D-ritningarna via länk. Om det var några delar som montörerna behövde kontrollera så kunde de bara öppna länken och zooma in på den detaljen man behövde veta mer om. Under projektet har vi lärt oss så mycket även om det har krävt en del tid och investeringar, men vi tror att detta kommer ge ringar på vattnet, tillägger Peter.

Säkra ställningar från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

 ”Läs om fler ställningsprojekt på nyhetssajten Högaktuellt!