Ljusmiljö med smart styrning ger energibesparingar

Energisnåla, installationsvänliga och underhållsfria belysningslösningar – när gotländska All El vann ramavtalet med Region Gotland valde man ny, smart teknik från Easyform.

Det var ett omfattande avtal som elteknikföretaget All El Gotland AB vann. I praktiken handlade det om att se över allt ifrån byte av enstaka armaturer och vägguttag till att se över hela ljusmiljöer i regionens skolor.

– Vi kände direkt att vi ville ha en enda leverantör som vi kunde ha en nära relation med och som kunde ge oss tillgång till ett enhetligt sortiment. Det ger långsiktig trygghet både för slutkunden och för oss själva, plus att man med lite större kvantiteter från samma leverantör får större möjlighet att utveckla produkterna efter hand, säger Robert Wagman, vd.

 

bild
Bild: Easyform

 

Energibesparing med smartSENSOR och DALI

Valet föll på Easyform som erbjuder smarta produkter och lösningar inom professionell belysning för bland annat kontor, skolor, äldreboende och vårdinrättningar.

– Vi lämnade förslag på energieffektiva produkter med i huvudsak DALI-styrning och smartSENSOR, berättar Kent Rosengren, vd.

Och just energibesparing var en viktig faktor för All El när det gällde valet av produkter.

– Behovet var väldigt eftersatt i regionen, vi såg att det fanns ett enormt resursslöseri med energi, berättar Robert.

Rätt energibesparing hittade man i Easyforms smarta och aktivitetsbaserade belysning med bland annat smartSENSOR LED-panel  och DALI .

 

bild
Bild: Easyform

 

Installationsvänligt med belysningsprestanda i topp

Att produkterna dessutom var installationsvänliga gjorde stor skillnad för All El, som länge har efterfrågat ett system som minskar onödiga arbetstimmar.

– Här fick vi färdig anslutningskabel med fempolig stickkontakt för att kunna snabbansluta mängder av armaturer till det intelligenta DALI-systemet, och det kapade enormt många arbetstimmar för oss när vi kunde få det levererat på det sättet, säger Robert.

Tidsvinsterna har också blivit synliga i form av hållbarhet och enkelt underhåll med enhetliga och utbytbara komponenter.

– Armaturerna är väldigt, väldigt bra och underhållet minimalt. Något som är väldigt positivt är att vi fått batteri-backup vilket gör att utvalda armaturer fortsätter att lysa vid strömavbrott, och det har vi fått enormt bra feedback på, berättar Robert.

Belysningsprestandan med extremt lågt UGR-värde och flexibilitet i effekt och färgtemperatur är andra vinster som blivit tydliga längs vägen.

– Belysningsprestandan är verkligen i framkant och det är jätteviktigt både på arbetsplatser och skolor för att man ska kunna hålla energinivå och fokus i topp hela dagen, säger Robert.

 

bild
Bild: Easyform

 

Gott samarbete ger ett lyckat projekt

Längs hela projektets gång har den nära kontakten med Easyform som flexibel leverantör varit avgörande.

– Vi har varit rätt ”på” när vi upptäckt saker som inte fungerat optimalt, och här har Easyform varit väldigt lyhörda. Den personliga kontakten, att man verkligen får en relation med sin leverantör, ger en driftsäkerhet åt båda håll, säger Robert.

Kent Rosengren, Easyform, håller med om att det goda samarbetet har lagt grunden för ett lyckat projekt:

– All El har varit väldigt duktiga på att beskriva sina behov på ett tydligt sätt och de har hela tiden haft en bra framförhållning. Vår styrka är att vi har varit flexibla och kunnat kundanpassa lösningarna, säger Kent Rosengren, VD Easyform.