Renovera och gör en insats för klimatet!

Att energirenovera och tilläggsisolera sin fastighet har många fördelar. Förutom att värdet på fastigheten ökar, sänker du också både energianvändningen och driftskostnaderna. Inomhuskomforten ökar och utsläppen av CO2 minskar. Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering. PAROC Stenull är en naturligt hållbar, brandsäker och energieffektiv isolering. Det gör den till ett bra val både idag och för framtiden.

 

bild
Genom att tilläggsisolera och energirenovera din fastighet kan du göra en insats för miljön.

Renovera för att klara klimatmålen

Byggnader står för 40 % av energianvändningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser från energianvändning inom EU*. Energieffektivisering av byggnader är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten. EU skall vara klimatneutralt år 2050, Men ungefär två tredjedelar av de byggnader som finns i bruk idag kommer fortfarande finnas då. När EU:s renoveringsvåg Green Deal nu sätter upp konkreta mål för renovering av byggnadsbeståndet (35 miljoner byggnader inom unionen fram till 2030*) är en energirenovering rätt väg att gå. En energirenovering möter morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad och spar mer än bara energikostnader.

 

bild
Byggnader står för en stor del av energianvändningen och genom att energieffektivisera minskar utsläppen av koldioxid.

 

Gör ett medvetet materialval

PAROC Stenull är ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av CO2, skyddar mot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. PAROC Stenullsisolering finns i en rad olika format och utföranden som alla ingår i PAROC Renovation Program. PAROC eXtra och PAROC Klimatskivan är exempel på trotjänare som hjälpt många fastighetsägare tilläggsisolera under årens lopp. Nyheten PAROC Natura Lana är koldioxidneutral och ett extra bra val för klimatet.

Renovering främjar en cirkulär ekonomi

Klimatfrågorna står överst på agendan idag. Det handlar om att vara sparsam, att ta hand om jordens resurser och återanvända och återvinna. Så också när det gäller de byggnader som vi bor och arbetar i. EU:s renoveringsvåg Green Deal är en enorm europeisk satsning på renovering av byggnader, både för att skapa jobb efter Corona-pandemin och för att främja cirkulär ekonomi i hela unionen. Målet är att fördubbla renoveringstakten av våra byggnader för att göra dem redo för en klimatneutral framtid.

Renoveringsvågen Green Deal ska också leda till förbättrade sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så kan stora mängder av nya, gröna jobb skapas. EU uppskattar 160 000 jobbtillfällen vilket ska bidra till unionens återhämtning i corona-krisen.

 

bild
EU:s renoveringsvåg Green Deal fokuserar på renovering av befintliga byggnader. Den skall leda till ett stort antal gröna jobb, arbetstillfällen som blir en stor hjälp till återhämtning efter coronakrisen.

* boverket.se

Läs mer om hur du kan göra en insats för klimatet genom att renovera HÄR!

Renovera steg för steg med PAROC Renovation Program!

Läs mer om PAROC Natura Lana, koldioxidneutral stenullsisolering HÄR!