Så väderskyddar du ditt bygge på bästa sätt från start

Foto: Layher AB

Mycket kan ske under ett byggprojekt, från offert och upphandling till produktion och färdigställande. När byggnationen består av organiskt material bör det skyddas av ett väderskydd med hög kvalitet som säkerställer att ingen fukt byggs in. Projekt där fuktsanering används som byggmetod bör undvikas då det medför stora risker från byggnation till förvaltning.

För att nå klimatmålen är intresset stort för att bygga hus i trä, och fler hus byggs i KL-trä. Eftersom trä är ett organiskt material påverkas det negativt av yttre faktorer som nederbörd, varför projekten bör skyddas av ett tätt väderskydd redan från första spadtaget. Genom att tidigt involvera en diplomerad fuktsakkunnig, säkerställer man rätt kravställning runt väderskydd, en torr produktion och därmed också goda förutsättningar för efterföljande förvaltning. Den diplomerade fuktsakkunniga, är delaktig under hela projektet och företräder byggherren eller entreprenören.

bild
Foto: Layher AB

Expertis inom väderskyddsbranschen
Att i ett tidigt skede kontakta en ställningsentreprenör som har erfarenhet av väderskydd kan underlätta valet av väderskydd, form och konstruktion. Även en tillverkare som Layher eller en teknisk konsult kan ge råd om hur du kan väderskydda ditt bygge på bästa sätt.

- Vi på Layher har tillverkat och konstruerat väderskydd i mer än 40 år, även öppningsbara väderskydd som tillåter stora spännvidder som produkten Keder XL. Vår tekniska support hjälper till med kundrådgivning till ställningsentreprenörer och byggföretag, men också till tekniska konsulter och byggentreprenörer. Många frågor rör ovanliga geometrier och fristående väderskydd. Till exempel är sadeltak inte alltid ett givet val, ibland är pulpettak bättre, ibland kan polygontak vara ett alternativ. Asymmetriska tak är heller inte helt ovanliga och många tak behöver vara öppningsbara. Beställare och fuktsakkunniga hör också av sig till oss för att få råd om hur de ska väderskydda komplexa projekt, kravställande för väderskyddad produktion eller tips på erfarna ställningsentreprenörer för montage, berättar Per Hammar, teknisk chef på Layher AB.

Layher har tagit fram monteringsinstruktioner och många typfall med vanligt förekommande konfigurationer där exakt tryck mot underlag ges eller information om vilken kraft förankringarna utsätts för. I fallen med fristående väderskydd redovisar typfallen exakt vilken ballast som krävs. Även om typfallen inte alltid överensstämmer exakt med vad man planerar att uppföra ger de omedelbart en uppfattning om storleken av ballast, förankringskrafter och upplagskrafter.

bild
Foto: Layher AB

Väderskydd för olika förutsättningar
Genom tekniska lösningar som dubbla takstolar och fackverksbalkar kan även öppningsbara väderskydd byggas med mycket stora spännvidder. Det finns flera olika typer av väderskydd men tre vanliga lösningar är:

  1. Väderskydd på fasadställning som förankrats i befintlig byggnad under väderskydd, ex. vid takarbete.
  2. Väderskydd som är delvis fristående som monterats på fasadställning som förankrats till viss höjd, ex. vid tillbyggnad av fler våningar på ett befintligt hus.
  3. Väderskydd som med breddad bas och ballast är helt fristående, ex. vid nyproduktion som väderskyddas från start.

Säkra ställningar från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem och väderskydd där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Läs mer om väderskydd: 

Väderskydd Layher Keder XL

Tre typer av väderskydd

Din snabbguide till fristående väderskydd Keder XL