Riksbyggens ekonomiska sammanfattning 2023

Johanna Frelin, vd på Riksbyggen

Under 2023 redovisade Riksbyggen ett rörelseresultat på minus 421 miljoner kronor, med en omsättning på 8,8 miljarder kronor. Det negativa rörelseresultatet berodde främst på betydande orealiserade nedskrivningar i mark och lägenheter. Under samma år påbörjade Riksbyggen byggandet av totalt 400 bostäder runtom i landet.

Det föregående året präglades av global oro, hög inflation, stigande räntor och energikostnader, vilket ledde till en markant avmattning inom bostadsbyggandet nationellt. Trots dessa utmaningar färdigställde Riksbyggen under året 1 359 boenden och påbörjade byggandet av ytterligare 400 bostäder runt om i landet.

Johanna Frelin, VD på Riksbyggen, påpekar att företaget har en stabil förvaltningsaffär, vilket utgör en betydande fördel trots de ekonomiska svårigheterna. Lönsamheten inom affärsområdet Fastighetsförvaltning förblir stark, och betoningen ligger på att stödja bostadsrättsföreningar med ekonomisk förvaltning för att säkerställa deras långsiktiga ekonomiska välmående.

Trots att Riksbyggen har en lång historia och stabil ekonomi, har företaget anpassat sin organisation och markportfölj för att möta den minskade nyproduktionen i framtiden. Ombyggnadsprojekt för ökad hållbarhet och fastighetsvärde har blivit allt viktigare. På grund av det negativa rörelseresultatet föreslår styrelsen enhälligt att årets utdelning till ägarna ska ställas in, men återbäring på köpta tjänster kommer att fortsätta som vanligt.

Riksbyggen föreslår politiska initiativ såsom statligt byggstöd och startlån för unga vuxna för att stimulera bostadsbyggandet och hjälpa unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Företaget har erbjudit hyrköpslägenheter och kooperativa hyresrätter för att underlätta för unga vuxna på den utmanande bostadsmarknaden.

Trots svåra tider håller Riksbyggen fast vid sina hållbarhetsmål och rustar för framtiden genom strategiska utvecklingsinitiativ inom digitalisering och hållbarhet. Företaget strävar efter att halvera klimatavtrycket per kvadratmeter i sina bostadsprojekt till år 2030 jämfört med 2020, och har höjt kraven på klimatförbättrad betong med en minskning av klimatpåverkan på minst 25 procent i nyproduktion. Exempel på digitala satsningar inkluderar Riksbyggens AI-tjänst Värmeoptimering 24/7, som är särskilt relevant med tanke på de höga energikostnaderna och det ökade hållbarhetsfokuset.