Reportage

Kiruna befinner sig mitt i en historiskt storskalig omvandling i samband med att hela stadskärnan flyttas. Stadsflytten innebär förstås att en rad nya fastigheter byggs. Mittemot det nya stadshuset i centrala Kiruna byggs exempelvis kontorsfastigheten Börsen H1. Första spadtaget till det nya...

Från den 1:a januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Syftet med lagen är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Text: Susanne Ringheim Kilje De största...