Reportage

Allvarliga olyckor vid fall från tak är ovanliga. Det beror främst på de rigorösa säkerhetsföreskrifterna i Taksäkerhetskommitténs (TSK) branschstandard. När Boverkets byggregler (BBR) ändras kommer branschstandarden att bli ännu viktigare för att förebygga fallolyckor. En statlig utredning ska...

Undertaket är en komplettering av byggnadens stomme. Det har en viktig roll både estetiskt och funktionellt och döljer olika installationer. Undertaket är också en effektiv ljuddämpare som gör det möjligt att prata i normal samtalston i lokalerna. AV: C-G HANBERG | FOTO: UTF | JULIO CHANG | EU:S...