Reportage

I samband med att två parter ska ingå ett entreprenadavtal där AB 04 eller ABT 06 utgör avtalsinnehåll, kanske de bestämmelser som parterna fäster minst vikt vid är reglerna avseende tvistelösning (kap 9) och förenklad tvistelösning (kap 10).

Boverkets projekt Möjligheternas byggregler som ska reformera byggreglerna går snart in på sitt sista år. Detta kan ses som en slutspurt i en lång process.