Reportage

IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa. Den senaste rekryteringen är två experter inom klimatanpassning som kommer närmast från Scandinavian Green Roof Institute. På IVL kommer de att arbeta i forsknings- och innovationsprojekt med fokus på att skapa...

När armaturtillverkaren Selux skapar sina produkter har de som mål att ljuset ska vara gynnsamt för såväl människa som insekter och djur. Det ska också vara energieffektivt, för varken människan, naturen eller plånboken gynnas av ljus som lyser i onödan. Av Cecilia Karlsson Vi människor är ensamma...