Debatt

Arkitekturpolicy är ett byråkratiskt uttryck som förmodligen inte har särskilt stark attraktionskraft hos allmänheten. Men sett till ordets innehåll så har det förmåga att engagera medborgarna som få andra samhällsföreteelser. Ta de starka reaktionerna och demonstrationerna mot det planerade Nobel...

AV HENRIK JARL Osäkerheterna ökar i branschen med stigande byggkostnader och boendekostnader. Hur kan bygg- och fastighetsindustrin öka effektiviteten och minska manuell hantering och därmed minska kostnaderna? Jo, genom att digitalisera! Det är allmänt känt att stämningsläget i världen och inte...