Beijer Byggmaterial - Låt byggbranschen energieffektivisera under lågkonjunkturen

Från vänster i bild: Erik Thornström från Energiföretagen, Lotta Bångens från Energieffektiviseringsföretagen, Anders Borg fd. finansminister och Geir Thomas Fossum från Beijer Byggmaterial.

Beijer Byggmaterial arbetar för att förbättra förutsättningarna för byggbranschen i Sverige. Samtidigt som byggföretagens orderböcker är tunna under 2023 års första månader, finns ett uppdämt behov av energieffektiviserande åtgärder för att ställa om Sveriges fastighetsbestånd. Beijer vill förstärka ROT-avdraget och utvidga skatteavdraget för grön teknik för att tillvarata byggbranschens potential i energiomställningen.

Sveriges största bygghandelskedja, Beijer Byggmaterial, tog initiativ till ett seminarium i riksdagen den 7 mars 2023 för att diskutera byggbranschens roll i energiomställningen. På seminariet deltog Sveriges tidigare finansminister Anders Borg, samt representanter för Energiföretagen och Energieffektiviseringsföretagen.

Beijer Byggmaterial ser hur den vikande konjunkturen påverkar arbetsmarknaden för hantverkare och försämrar förutsättningarna för enskilda byggbolag. Därför betonade Beijers VD, Geir Thomas Fossum, vikten av att förstärka ROT-avdraget och utvidga skatteavdraget för grön teknik för att ta tillvara byggbranschens potential under den rådande lågkonjunkturen för att energieffektivisera Sverige.

- Som största aktör på marknaden har vi en skyldighet att agera. Lösningar finns tillgängliga och det är avgörande att politiker och beslutsfattare agerar snabbt. ROT-avdraget är ett historiskt framgångsrikt system som redan finns på plats, och nu är tillfället att agera från politiskt håll för att rädda sysselsättningen i byggsektorn och samtidigt bidra till energiomställningen, säger Beijers vd, Geir Thomas Fossum.

Enligt Hantverkarbarometern, en undersökning av Beijer Byggmaterial där svenska hantverkare får uttrycka sina åsikter om branschen och dess konjunktur, har andelen hantverkare som anser att ROT-avdraget är av mycket stor eller stor betydelse ökat till 84%. Samtidigt visar undersökningen att 62% av hantverkarna är oroliga för en minskning eller avskaffande av ROT-avdraget och sju av tio tror på en sämre konjunktur framöver.

Fredrik Sundberg, som driver ett familjeföretag i byggbranschen, tror att ett ökat ROT-avdrag skulle bidra till fler jobb för hantverkarna och en snabbare energiomställning för samhället.

- Många äldre byggnader har gamla och ineffektiva värmesystem och husen är ofta dåligt isolerade. Det finns ett enormt behov. Både fastighetsägare och samhället i stort skulle tjäna på att investera i den här typen av renoveringar för att minska energiåtgången och sänka energikostnaderna. Men många vågar inte investera just nu på grund av konjunkturen, säger Fredrik Sundberg från Felin Fastigheter.

Siffror från Energimyndigheten visar att villor med äldre tvåglasfönster släpper ut upp till en tredjedel av husets värme den vägen. Många hus, ofta byggda på 50- till 80-talet, är dåligt isolerade, vilket också skapar stora värmeförluster. Även ventilationen i många hus är dåligt underhållen eller skapar onödigt stora energiförluster. En utvidgning av ROT-avdraget är en enkel, kraftfull och effektiv åtgärd för att energieffektivisera Sverige, samtidigt som man upprätthåller sysselsättningen inom byggbranschen.