Kvarteret Torget i Norrköping förvandlas till en levande stadsdel

Illustration vy mot innergård, påbyggnad etapp 1

Just nu pågår om- och tillbyggnation av befintliga fastigheter vid Tyska Torget i centrala Norrköping. Tyréns bidrar med flera olika kompetenser, uppdragsansvarig är arkitekt Markus Grieser på Tyréns kontor i Eskilstuna.

Vid Tyska Torget i centrala Norrköping finns ett gammalt bankpalats som idag inhyser enbart kontor. Nu pågår en renovering av lokalerna för att även kunna erbjuda bostäder i ett av de mest attraktiva lägena i Norrköping. Den befintliga kontorsfastigheten i samma kvarter genomgår även den en om- och tillbyggnad.

- Kombinationen av kontor och bostäder i samma kvarter kommer bidra till att skapa en mer levande stadsdel. Människor kommer röra sig i området under den största delen av dygnet, och detta gör att vi får ett innerstadskvarter som kommer att sjuda av liv och rörelse, säger Markus Grieser, arkitekt och uppdragsansvarig.

Den första etappen omfattar om- och påbyggnad av den del av kvarteret som byggdes under 70-talet, och som vetter ut mot Gamla Rådstugugatan. Lägenheterna får en öppen planlösning, högt i tak och stora fönsterpartier, de flesta med fin utsikt mot Strömmen.

I andra etappen förädlas Norrköpings Enskilda Banks bankpalats, ursprungligen ritad av arkitekt Gustaf Wickman och byggt tidigt 1900-tal. Fastigheten moderniseras varsamt med respekt för dess arv. Tidstypiska detaljer såsom takstuckaturer bevaras och återställs. I några lägenheter finns de ursprungliga kakelugnarna kvar och blir förhoppningsvis eldningsbara. Totalt byggs 27 lägenheter om 52 – 112 kvm.

- Steg ett i vårt arbete var att hitta en ny struktur avseende logistik, tillgänglighet och ny lägenhetsindelning som tar hänsyn till kvarterets förutsättningar och framför allt lösningar som möter de höga antikvariska värdena i etapp 2. Det var en utmaning att kombinera dagens krav när det kommer till installationstekniska lösningar, med de befintliga husens förutsättningar. Samtidigt som det måste vara ekonomiskt genomförbart vill man behålla det höga kulturvärdet i den befintliga fastigheten. Detta arbetssätt skiljer sig mycket mot att arbeta i en nyproduktion, säger Markus.

- Med hjälp av gemensamma processer, samverkan mellan olika kompetenser, innovativa lösningar och kreativitet från alla inblandade så hittade vi fram till en lösning som kommer att ge ett hållbart resultat som kommer att stå sig över tid. Detta resulterar i en arkitektur med moderna bostäder som uppfyller dagens krav och samtidigt värnar om känslan i det unika kulturvärdet.

Uppdraget genomförs tillsammans med Lone-Pia Bach på Bach arkitekter som har stor erfarenhet och kompetens avseende restaureringsuppdrag.

Etapp 1 (70-talsdelen) är beräknad att vara klar för inflytt nu vid årsskiftet. För etapp 2 pågår rumsbildningen samt installationsdragningar. En visningslägenhet ska stå klart efter sommaren för att testa val på ytskikt, köksinredning, kulörval osv. Etapp 2 beräknas stå helt klart om ca 1 år.