"Byggstarterna ligger för långt in i framtiden"

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, Sveriges Byggindustrier.

Den infrastrukturproposition regeringen har lämnat till riksdagen visar på en nödvändig ambitionshöjning i förhållande till tidigare planperiod, anser Sveriges Byggindustrier. De sedan tidigare utpekade satsningsområdena (gruvindustrins behov, Ostlänken och den första delen mellan Göteborg och Borås) är alla angelägna satsningar och kommer att leda till tillväxt. Tyvärr föreslås byggstart för dessa projekt allt för långt in i framtiden, anser BI.

En förhandlingsperson som skall lösa finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm tillsätts. – Det är glädjande att regeringen insett att ett förbättrat underhåll och en utvidgad infrastruktur i tillväxtområden har en positiv effekt även på bostadsbyggandet, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, Sveriges Byggindustrier.

– Behovet av ökade satsningar på infrastruktur är stort över hela landet. Det är angeläget att arbeta med fler finansieringsformer som stimulerar såväl ökat som snabbare färdigställande så att samhällsnyttan kommer oss alla till del så snabbt som möjligt, fortsätter Lars Redtzer. Regeringen föreslår en breddning av finansieringsbasen till att utöver anslag även omfatta medfinansiering, trängselskatter och brukaravgifter. Med dessa alternativa finansieringsformer borde det finnas möjligheter att tidigarelägga starten av angelägna projekt. Däremot stänger regeringen så gott som dörren för OPS-entreprenader (offentlig/privat samverkan). – Det skulle vara bra att satsa på ett antal OPS-projekt för få mer infrastruktur för pengarna. Vi hoppas att regeringen håller löftet om att återkomma med förutsättningar för andra entreprenadformer som ökar drivkrafterna för utveckling av branschen, konstaterar Lars Redtzer.

Under kommande vinter och vår kommer åtgärdsplaneringen att genomföras. Sveriges Byggindustrier hoppas nu på en öppen process där man gemensamt vaskar fram de mest angelägna projekten och att detta utgör grunden för en bred och stabil politisk överenskommelse våren 2014.