Högt spel om stadsflytt i Kiruna

Karin Wesslén/TT: Gunnar Selberg (C), kommunalråd i Kiruna.
Karin Wesslén/TT: Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna på LKAB.
Karin Wesslén/TT: Den nya tågstationen i Kiruna har hamnat flera kilometer från nya centrum. LKAB har betalt för stationen och järnvägen då den drogs om, men nu vill kommunen att frågan ska diskuteras på nytt, och att järnvägen än en gång dras om.

LKAB ska flytta stora delar av Kirunas stadskärna och dess runt 6 000 invånare. Hittills har flytten gått som på räls. Men nu har bland annat järnvägsdragningen och en vilsekommen stationsbyggnad orsakat ett storbråk mellan kommunen och bolaget. Stationen har hamnat flera kilometer från nya centrum, eftersom järnvägen drogs om innan den definitiva planen för stadens nya placering var klar.

Både LKAB och kommunen spelar högt, med gruvdriften och stadens överlevnad som insats.

Helheten eller delarna

Gunnar Selberg, nytt borgerligt kommunalråd i Kiruna (C) efter valet, är den som dragit i bromsen. Han bryter en lång historia av socialdemokratiskt styre i staden. Han är också företagare inom turistbranschen, och därmed inte så beroende av gruvan som många andra.

I någon mån är jag mer liberal, inte så "stalinistisk" i mitt synsätt, säger han.

Selberg vill att LKAB presenterar en helhetslösning för staden och inte bara som tidigare etapplaner. Flytten av viktiga funktioner i staden påverkar hela kommunen, förklarar han. Han är orolig för kommunens skattebas, om servicen blir sämre finns risk att folk flyttar. Därför kan inte detaljplanerna beviljas för de mindre områden som LKAB nu begär.

Vi måste se helheten. Inget ska bli sämre för Kiruna, säger han.

LKAB, å andra sidan, tycker att kommunen kör med utpressning. När kommunen vägrar att besluta om den detaljplan som LKAB kräver så hotas gruvdriften.

Det kommunen kräver har inte ett dugg att göra med den mark som bolaget nu vill ha en plan för. Dessutom är det inte kommunen som bolaget ska diskutera detta med, utan Trafikverket och Region Norrbotten, enligt bolaget.

Kommunen drar upp detta nu, som en kanin ur hatten, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingen, och understryker att flytten varit på tapeten i 15 år utan att detta tagits upp tidigare.

Stefan Hämäläinen vill dock tona ned konflikten. Bolaget vill absolut inte bråka med kommunen.

Ändå är det allvar från hans sida då han säger att LKAB är helt beroende av att få detaljplanen, och det kvickt. Bolaget kan inte köra på med gruvdriften utan att marken är planlagd som industrimark, förklarar han.

Stanna gruvan

Alternativet är att gruvan stannar. Den vetskapen finns hos Kiruna kommun, säger Stefan Hämäläinen.

Det är bråttom, beslutet om planen borde enligt LKAB ha tagits redan i somras.

Vi kan inte köra gruvdrift på vecko- och månadsbasis, säger Stefan Hämäläinen.

Gunnar Selberg tycker att staten har slängt ett stort problem i knäet på Kiruna kommun genom sitt ägande i LKAB.

Lagarna är inte skrivna för en sådan här stor flytt som i Kiruna. De har sagt från Näringsdepartementet att "det där får ni lösa lokalt".

Men LKAB ser inget behov av hjälp från staten.

Vi kan inte förvänta oss att någon annan gör jobbet åt oss. Vi använder Kirunahjärtat, säger Stefan Hämäläinen.

Det har förekommit mindre konflikter förr, men den här gången är sprickan djupare.

Läget verkar alltså en smula låst. Ingen av parterna är beredd att vika ned sig. Hur kaxiga kan de egentligen vara?

 Jag har gått till val på och lovat att ställa krav på LKAB. Vi kan inte bara låta dem bestämma, säger Gunnar Selberg.

Vi är inte överens. Men vi kommer att tvingas att bli överens, säger Stefan Hämäläinen.