Nytt Folkets Hus kläs in helt i korrugerad plåt

FolketsHus i Fisksätra är under uppförande. På tak och fasad: SSAB Green Coat (ärggrön) med växtbaserad olja på korrugerad plåt från Plannja. Visualisering: Sandellsandberg
Caféet och atriet blir en central plats. Ett öppet loft på plan två ger kontakt med ytan nedanför. (Färgsättningen på bilden är inte längre aktuell.) Visualisering: Sandellsandberg
Thomas Sandell, John Pantzar, Ivan Andersson- Grelz och Markus Brogren vid Sandellsandberg arkitekter har arbetat med projektet FolketsHus i Fisksätra Skiss: Sandellsandberg
Så såg bygget ut i februari 2020. Stålkonstruktionerna är på plats. Foto: Sandellsandberg
Det klyftformade takfönstret är en viktig del i upplevelsen av huset. Ill: Sandellsandberg
Ovanifrån ser huset ut som en apelsinklyfta, tack vare den mjukt nedsänkta formen på taket. Ill: Sandellsandberg
Framför takfönstret hänger lameller som följer formen av fönstret, för att diffusera ljus och ljud. Ill: Sandellsandberg

Text: Susanne Ringheim Kilje

I Fisksätra i Nacka, Stockholm, finns ett helt nytt och spännande Folkets Hus på sexhundra kvadratmeter. Hela byggnaden är klädd i sinuskorrugerad plåt som ger huset en skarp och igenkänningsbar silhuett.

– Vi ville visa på det positiva i att bygga nytt. Detta ska vara ett hus som sticker ut, syns och visar att nu är det nya tider, goda tider. Samtidigt ville vi inte att det ska upplevas stort och blaffigt, säger John Pantzar på Sandellsandbergarkitekter som har ritat FolketsHus

–det första huset som byggs i Fisksätra sedan början av 90- talet. Nybyggnationen av Folkets Hus är en del i Stena Fastigheters vision om ett bättre och merl evande Fisksätra. Huset uppförs på det som idag är en parkeringsyta i anslutning till Fisksätra centrum. På sikt ska här byggas bostäder. Folkets Hus hyr lokaler avskilt och undangömt i Fisksätraskolans lokaler och i samband med renoveringen av skolan behövde man hitta en ny plats för kulturverksamheten. – Den nya placeringen är perfekt: väl synlig och med närhet till flera stråk och andra målpunkter. Här kommer byggnaden att annonsera sig själv mot centrum, Saltsjöbanan och bostadsområdet, säger John Pantzar.

Allt i plåt

Lösningen har blivit en kombination av glatt och modernt, med en blinkning mot kulturtraditionen. På både fasad och tak sittersinuskorrugerad plåt – alltså plåt som har pressats så att den får vågformade veck – i enblågrönnyans. Färgen utgör ett komplement till områdets bruna tegelhus, som har detaljer i orange korrugerad plåt, medan den också tar upp husens gröna trädetaljer. Dessutom är den lackerade plåten korrosionsbeständig, UV-ljustålig och i princip underhållsfri. Tillsamman med en variant på ett klassiskt valmat tak och en genomtänkt fönstersättning gör den sinuskorrugerade plåten att huset verkar stå på spetsiga tänder och påminner om ett tält. I taket finns en stor utskärning för takfönstret som öppnar upp hela byggnaden uppåt.

–Den homogena plåten skapar en sammanhållen volym.Vi har också samma spetsiga form på alla fönster runt hela huset. Jag tror att vi har hittat en glad och poppig färg som smälteri n,men också tillför en spännande känsla,sägerJohn Pantzar.

Folkets Hus har bland annat filmkvällar, utställningar, musikstudio, dansstudio och fritidsgårdsverksamhet. Den nya placeringen, centralt bredvid centrum och kommande bostäder,bara ett litet stycke ifrån Saltsjöbanan, kommer förhoppningsvis att bidra till att fler tar del av det lokala kulturlivet och att Folkets Hus blir en social samlingspunkt över socioekonomiska gränser.

–Tanken är att husetska skapa intresse genom sin tydliga silhuett, redan när man åker förbi med tåget. 

Närmare ser man den sinuskorrugerade plåten och möts av nästa sensation: detta är faktiskt inte helt platt plåt. Den effekten ska få folk att vilja gå in, och på sikt ta del av verksamheten inne i huset,säger han. 

Allt större kunskap

Sandellsandberg har tidigare arbetat med andra projekt i sinuskorrugeradplåt, bland annat Lilla Integralen i Linköping.

– Vi har upparbetat kunskap om materialet. Blandannat blir möten vid hörn och fönster speciellt med sinuskorrugerad plåt. Men för varje gång utvecklar vi något nytt. I det här projektet är mötet mellan takfönster och tak och de två delarna som lutar 45 grader det nya, säger han. 

Från början ritade byrån en plåt som stack ut från fasaden ovanför varje fönster för att skapa ett bra möte mellan plåt och glas.Tankenv ar att plåten också skulle kunna ersätta konventionella takrännor.Plåtkonsulten var positiv, men tanken övergavs eftersom den var så oprövad. Sinuskorrugerad plåt valdes på grund av att den har extra textur och för att få ett enklare uttryck i detaljerna.

– Vid bandtäckning av plåt blir det skarvar som skapar en indelning i fasaden, vilket inte var det uttryck vi var ute efter här. Nu är de enda skarvarna där byggnaden i sig själv knäcker, vilket gör att silhuetten framträder tydligare, säger han.

Lådan i rummet

Den yttre formen återspeglas i insidan, framförallt av takformen. Det är högt i tak – 11 meter som högst – taket lutar åt olika håll och takfönstret släpper in en massa ljus. –Vi vill att det stora takfönstret ska vara en viktig del av upplevelsen. Därför försökte vi skapa ett öppet rum i hela huset. Detta stora rum delasin av två ”boxar” som skapar mindre, mer intima rum och längs med hela fasaden finns ett gångstråk med dörrar, säger John Pantzar. Planlösningen är varierad, så att utrymmena kan användas för olika typer av aktiviteter. I atriet kan det vistas upp till 70 personer åt gången. Invändigt är färgskalan lugn, med stående träpaneler målade i vitt.

– Jag hoppas att huset kommer att upplevas som kul och välkomnande, inte så allvarligt och högstämt, utan folkligt. Och att det blir positivt för Nacka, genom att det skapar mötesplatser och integration, säger John.