Förskolan Hoppet - med mål att bli fossilfri startar upp

byggstart för Hoppet. Illustration: Link Arkitektur

Nu inleds byggnationen av förskolan Hoppet i Göteborg

Byggnationen är ett innovationsprojekt initierat av lokalförvaltningen, Göteborgs Stad och med Derome som totalentreprenör.

I slutet av 2021, när Göteborg fyller 400 år, ska förskolan invigas och då vara byggd fossilfritt så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Barn från tre förskolor i området kring Backa kyrkogata kommer att flytta in i förskolan Hoppet.

Planeringen kring det uppmärksammade byggprojektet inleddes 2017 och i september 2020 startar byggnationen på Backa Kyrkogata 11.

Göteborgs Stad, lokalförvaltningen och Derome har planerat att  tillsammans försöka lösa en av byggbranschens stora utmaningar. Med frågor som hur man i detta byggprojekt kan minimera klimatpåverkan genom att bygga med trä och använda en grund i delvis återbrukat glas.