Ny VD för Bostik & LIP

Torben Beck Pressfoto: Bostiks & LIP

Torben Beck utses till VD för både Bostik & LIP i Norden.
Detta är ett nytt steg i Bostiks & LIPs utveckling som kommer att äga rum under andra delen av året, för att stärka organisationen och för att uppnå strategisk utveckling och lönsamhet.
Torben har en magisterexamen i företagsekonomi och en Executive MBA. Han har arbetat inom beläggningsindustrin med PPG i tio år i olika kommersiella och ledande befattningar och har också stor kunskap om byggbranschen. Han har tidigare arbetat som Business Director för DACH och Norden.
Torben kommer att stärka vår strategiska och kommersiella drivkraft inom Construction & Consumer, för båda företagen.
Torben kommer att ersätta Brian Vangsted, VD för LIP, som går i pension i slutet av året och Robert Massey, VD