​Gammalt blandas med nytt i kvarteret Bryggeriet

Illustration: Fojab

Med de nya planerna för kvarteret Bryggeriet blandas brygghus och bostäder. Fullt utbyggt blir det ett modernt område med kontor, förskola och butiker i centrala Malmö.

Kvarteret Bryggeriet är beläget mellan Ystadvägen och Lantmannagatan i Innerstaden och har sedan decennier varit en plats för industrier. På 90-talet öppnades det upp för andra verksamheter, så som handel och kultur- och fritidsaktiviteter, och blev platsen för ett skategymnasium.

Nu är det dags för nästa steg i omvandlingen. Kvarteret ska förtätas med 250 bostäder, förskola, kontor, butiker, studentbostäder och parkeringshus. Det planeras också för en spektakulär byggnad på tolv våningar.

Planerna innebär att delar av bryggeribebyggelsen rivs för att ge plats åt det nya, medan andra kulturhistoriska värden bevaras för att ge karaktär åt området. Detta gäller bland annat vattenfabriken och flask- och färdiglagret. På vattencisternen, vattenfabriksbyggnaden och jäskällaren får justeringar göras med varsamhet.

Den nya bebyggelsen är varierad för att skapa ett levande och intressant område, och den tidigare karga industrimarken ska ersättas med grönytor. Blandningen av centrumverksamheter, kontor, bostäder, park och torg gör också att människor rör sig i området dygnet runt, vilket bidrar till ökad trygghet.

– Det här är ett exempel på hur vi förtätar en central del av staden och skapar en positiv förändring samtidigt som vi bevarar det som är kulturhistoriskt viktigt. På sikt kommer det här att bli ett modernt och attraktivt bostads- och centrumområde med något för alla Malmöbor, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Ett nytt attraktivt bostadsområde med service och grönska kommer att växa fram i området. Samtidigt tar vi tillvara på de kvalitéer som redan finns i området med en blandning av gammalt och nytt med inslag av högre bebyggelse, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.