Skeppsvikenprojekt bygger 81 hyreslägenheter på Södra Vårvindsgatan i Göteborg

Pressbild Skeppsviken

Göteborg växer så det knakar och i takt med det ökar behovet av bostäder. Skeppsviken inspireras av att vara en aktiv del i detta skeende. Extra nöjda. Projektet uppförs påSödra Vårvindsgatan i Göteborg.

Projektet, uppförs i egen regi, kommer att resultera i två fastigheter med sammanlagt 81 hyresrättslägenheter (varav sju i form av BmSS).  i samarbete med TLAB. Skeppsviken Fastighets AB är byggherre för ett av husen, Skeppsviken Bygg i Göteborg AB bygger båda.

Man anser att det är en bra produkt som ligger rätt i tiden. Intresset för hyresrätter är stort, och lägenheterna blev därför uthyrda på nolltid. Glädjande nog kunde vi genomföra projektet så pass smidigt att Inflyttningen kommer att genomföras en månad tidigare än planerat (november 2020) säger Maria Larsson, Kundansvarig på Skeppsviken, som berättar vidare:

”Uthyrningen var heldigital via tjänsten HomeQ. Den tydliga digitala processen gav oss mer tid för personlig telefon- och mejlsupport, och vi kunde därför i lugn och ro svara på frågor om lägenhetsbladet, hemförsäkring, abonnemang, bland mycket annat.”

På många sätt är det här ett äkta Skeppsvikenprojekt. En kvalitativ produkt som ligger i tiden, en välplanerad bygg- och uthyrningsprocess och en stark organisation där alla arbetar åt samma håll utifrån samma värdegrund. Ett bra recept för ett lyckat resultat. Malte Larsson, Fastighetsförvaltare på Skeppsviken, håller med:

”Allt höll genomgående en fin finish från start till mål. Hela organisationen ville projektet väl, alla tog uppgiften på allvar och såg till projektets bästa. En annan framgångsfaktor var att projektet planerades med respekt för alla inblandade yrkesgrupper och tog vara på projektgruppens samlade kompetens, hela vägen från inledande planarbete till den fortsatta förvaltningen.”