Fasadgruppen köper danska Cortex

Fasadgruppens fortsätter sin nordiska expansion. Foto: Fasadgruppen

Fasadgruppen fortsätter stärka sin nordiska position genom att förvärva Cortex, ett ledande danskt företag inom fasadunderhåll och renovering.

Genom förvärvet stärker Fasadgruppen sin närvaro i Danmark och därmed sin position som Nordens största fasadkoncern. Inom gruppen finns efter förvärvet 20 bolag, varav två i Danmark och ett i Norge. Alla bolag arbetar under sina egna varumärken och utvecklar starka positioner på sina respektive lokala marknader, samtidigt som de drar nytta av regional styrka, samarbete och erfarenhetsutbyte inom koncernen.

”Cortex är en viktig komponent i Fasadgruppens fortsatta nordiska expansion och tillväxtstrategi. Bolaget går helt i linje med Fasadgruppens hållbarhetsprofil, genom deras arbete med hållbar renovering och miljösanering. Cortex kompletterar övriga bolag i koncernen väl och vi kommer nu kunna erbjuda kunden ett ännu bredare utbud av tjänster”, säger Pål Warolin, vd och koncernchef för Fasadgruppen.

”Det känns väldigt bra och spännande att bli en del av Fasadgruppen och vi ser fram mot att samarbeta med de övriga bolagen i koncernen. Jag hoppas att vi kommer att kunna tillföra viktiga bitar till helheten och att vi tillsammans blir ett ännu bättre och tryggare val för kunden”, säger Holger Schultz vd för Cortex.