Svensk Byggtjänst - byggbranschen gör årsbokslut i podcasten Snåret

Bild: Svensk Byggtjänst

Hållbarhet och hyresrätten blev några av årets vinnare när byggbranschen gör årsbokslut i podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Byggåret 2020 blev ovanligt och dess långsiktiga effekter diskuteras under ledning av Viktor Ginner, tillsammans med branschveteranerna Mikael Anjou, författare av boken ”Den ineffektiva byggbranschen” och Jeanette Reuterskiöld, styrelseproffs och grundare av HMR affärsutveckling.

Hållbarhet

Trots branschens tendens att alltid leta efter besparingar så ses inget vikande intresse för hållbarhetssatsningar när vi går in i 2021.

Som styrelseordförande i Sweden Green Building Council vittnar Jeanette Reuterskiöld hur medlemsorganisationen till en början, med viss oro, hoppades på att de statliga bidrag som premierar hållbar utveckling skulle leda till att de inte skulle utsättas för ett alltför stort medlemstapp under pandemin.

– Men vi har faktiskt mött ett ökat intresse med fler medlemmar och ansökningar om certifieringar! De fysiska utbildningarna blev svåra att genomföra, men genom digitala lösningar har vi nu kunnat nå hela Sverige, till skillnad från tidigare. Dessutom ser vi en tillströmning av en ny efterlängtad grupp medlemmar bestående av banker och private equity-bolag.

Det ökade intresset för hållbarhet hoppas Mikael Anjou också ska bidra till ett nytt synsätt kring effektivitet.

– Hittills har företagen arbetat mest med att sänka kostnader vilket ofta leder till billiga materialval och hårt prispressad arbetskraft. Besparingar finns att hämta genom att satsa socialt, grönt och effektivt och istället förbättra processer och organisation.

Jeanette Reuterskiöld instämmer kring att effektivitet och hållbarhet alltmer anses gå hand i hand, men ser fortfarande en stor tankevurpa som måste lösas för att förändring ska ske på riktigt.

– Ett av budskapen inför 2021 är helt enkelt, att tiden är kommen för att skrota projekttänkandet och framöver istället tänka produkt!

 

Digitaliseringens faktiska framsteg

Ofta talas det om att pandemin ska ha gett en positiv effekt på digitaliseringsutvecklingen. Denna utveckling genomsyrar inte hela branschen enligt Anjou och Reuterskiöld.

– Digitaliseringen inom bygg har under året främst handlat om att tjänstemän jobbar hemifrån och har möten online. På byggarbetsplatserna har arbetet sett ut som vanligt. Digitaliseringen har under året därför inte fått så stora efterverkningar i själva byggprocessen än, säger Anjou.

Krasch eller hack i kurvan

Frågan om hur djup branschens kris kommer bli när pandemin nu snart varat i ett år blir naturligtvis central när bokslutet för 2020 skrivs.

– Det kanske inte kommer att leda till en fastighetskrasch, men vi kommer att se effekterna flera år framåt. Byggprojekten kommer att minska flera år i rad, eftersom det som skulle ha projekterats i år och inte blev projekterat på grund av pandemin skulle ju ha byggts kanske 2023. Vi kommer se en förskjutning från byggande av bostadsrätter till hyresrätter.

Men i stort tror inte heller andra erfarna experter som Snåret tidigare talat med att det blir en riktig krasch för branschen, med försiktig hoppfullhet för branschen sänds det sista Snåret för 2020.