Premiär för Nordrs nya projekt Veddestaden i Veddesta

Bild: Nordr/Ryan Koopmans

Premiär för bostadsutvecklaren Nordrs nya projekt Veddestaden i Veddesta, granne med Barkarby i Järfälla kommun. År 2023 planeras det första av Nordrs sju kvarter stå inflyttningsklart och utgör då några av de första husen i bostadsområdet som håller på att växa fram norr om Stockholm. I stället för att satsa på traditionell bostadsannonsering bygger den första kampanjen på bilder av grustag och lera, tagna av den världskända fotografen Ryan Koopmans.

 

bild
Bild: Nordr/Ryan Koopmans

 

Veddestaden kommer bli ett nytt kvartersområde i Barkarby i Järfälla kommun där Nordr ska bygga över 1200 bostäder fördelat på sju kvarter, inklusive förskola och lokaler. Veddesta, tillsammans med Barkarbystaden på andra sidan E18, kommer bidra till att Barkarby i Järfälla kommun blir ett centralt nav i Norrort med utomordentliga kommunikationsmöjligheter med tåg, tunnelbana, bil eller cykel – till eller från.

Köparna av Nordrs projekt i Veddestaden kommer att kunna påverka hur boendet och boendemiljön ser ut, samt vilken atmosfär och stämning som ska växa fram i området. Det sker redan från start genom att intressenter får lämna önskemål och dela sina åsikter i konkreta frågor, så som vad som gör en innergård bra till hur en bäst utnyttjar den kommande takterrassen. Intressenter och tidiga köpare kommer kunna vara med och skapa något, där det idag inte finns någonting.

- Med den här kampanjen vill vi locka personer som vill vara med från grunden för att bygga upp något tillsammans och som vill påverka utformandet av ett helt nytt område. Därför har vi valt att kommunicera ut Veddestaden tidigt. Väldigt tidigt. Vi kallar målgruppen vi önskar nå för ”pionjärer” för det är precis det dom är – med från början när ett helt nytt samhälle växer fram, säger Baard Schumann, koncernchef för Nordr.

I stället för traditionell bostadsannonsering bygger den första kampanjen på bilder av grustag och lera, tagna av den världskända fotografen Ryan Koopmans.

För att förstärka känslan av nybyggaranda och lusten av att bryta ny mark fokuserade vi på just det – marken. Och alla möjligheter som kan byggas på den. För att göra bilden av mark och grustag så attraktiv det går har vi tagit till hjälp av den världsberömda och prisbelönta fotografen Ryan Koopmans. Hans bilder ger liv till en tillsynes livlös plats och väcker, i alla fall hos oss, en stark känsla av vad som komma bli, fortsätter Schumann.

Planerad säljstart för det första huset, Pionjären, är våren 2021 då 167 lägenheter förväntas vara till försäljning.

Ryan Koopmans är en holländsk kanadensisk fotograf som intresserar sig av bebyggelse och de samhällen som formas av dessa miljöer. Koopmans dras främst till att fotografera surrealistiska strukturer i storstäder och stadslandskap och har vunnit en mängd utmärkelser så som Architectural Photography Awards 2018 och Aerial Photos Of The Year 2020.