Termer och begrepp i bygg- och fastighetssektorn förklaras i ny bok

Bild: Svensk Byggtjänst

Det är mycket väsentligt att det finns en väl fungerande kommunikation i bygg- och förvaltningsprocessen. En sådan kommunikation förutsätter att alla använder samma språk och att alla har samma kunskap och uppfattning om de termer och begrepp som används.

I boken Begrepp i bygg- och fastighetssektorn, utgåva 2 definieras, i alfabetisk ordning, alla vanligt förekommande begrepp i bygg- och fastighetssektorn. Inför denna utgåva har det dels gjorts en total genomgång av begreppen, dels har antalet begrepp utökats. Begreppen har i förekommande fall kompletterats med hänvisningar till AB 04, ABT 06, Aff-definitioner, AMA och lagrum. Detta gör boken mycket användbar och värdefull som referensverk då avtal träffas inom bygg- och fastighetssektorn.

Denna kunskap behöver inte bara konsulter, byggare, förvaltare och andra som aktivt arbetar inom bygg- och förvaltningsprocessen utan även journalister, privatpersoner och politiker som mer eller mindre tillfälligt engagerar sig i byggande eller förvaltning.

FAKTA
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Författare: Bengt Hansson, Stefan Olander, Helena Christiansson
Antal sidor: 213
Inbunden, svartvit