Byggstart för Ekerös kommuns nya badhus

Badhusets entré.

Efter många års utredande, togs idag det traditionsenliga spadtaget för kommunens kommande badhus. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld, Landshövding Sven-Erik Österberg, Ove Wallin (vice ordförande kommunstyrelsen) och Mikaela Jönsson (KD), stod bakom spadarna. Eventet ackompanjerades med en trumpetfanfar av Oskar Bali från Kulturskolan.

 

bild
Första spadtaget för Ekerö kommuns badhus. Från vänster: Ove Wallin (C) vice ordförande kommunstyrelsen, Landshövding Sven-Erik Österberg, Mikaela Jönsson (KD) och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.
Fotograf: Rodrigo Paras

- Det här är en stor dag för Ekerö alliansen, som våren 2018 tog initiativet genom att föreslå fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera tidigare program för ett badhus på Ekerö. Personligen är jag mycket nöjd med hur det arbetet har genomförts och känner stor stolthet över att Ekerö äntligen kommer att få ett badhus, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

 

bild
Rekreationsbassäng. 

 

- Att plötsligt se hur fort det går när det väl satt igång är väldigt roligt, det här har jag längtat efter sedan -94 när jag flyttade ut till Ekerö. Att få stå här idag och medverka till att våra barn ska få lära sig simma i varmt vatten året runt, att våra ungdomar får vattenvana och att våra äldre får tillgång till träning och rekreation gör mig varm i hjärtat, säger Helena Butén Langlet (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Ramprogrammet för Ekerö Badhus beslutades av fullmäktige under 2019. Under våren 2020 tecknades kontrakt med badhusentreprenören COBAB AB, för att genomföra projektet i två faser. I fas ett togs handlingar och kalkyl för badhuset fram. En kalkyl, som tillsammans med kommunens övriga kostnader, måste inrymmas i fullmäktiges beslutade rambudget på 230 Mkr. Fas två, som nu påbörjas, är själva genomförandet av byggentreprenaden.

 

bild
Kring årsskiftet börjar badhuset ta form och under första kvartalet av 2023 ska det stå klart. Under hela byggtiden pågår verksamheten på idrottsplatsen, i KOM-huset och även i intilliggande fritidsgård.

 

- Tillsammans med Ekerö kommun har vi under ca ett år projekterat Ekerö badhus. Samarbetet har fungerat väldigt väl och vi ser nu fram emot att gå in i nästa fas och påbörja produktionen. Vi tackar Ekerö kommun för fortsatt förtroende och är förväntansfulla över att tillsammans bygga en riktigt fin badhusanläggning där jag hoppas att Ekeröborna kommer trivas, säger Martin Junblad, entreprenadchef på COBAB Sverige AB.

Som förberedelser för badhuset har det så kallade KOM-huset (Kontor, Omklädning och Möten) uppförts. Det invigdes under maj månad och är idag i full verksamhet. Färdigställandet har inneburit att andra byggnader har rivits för att ge plats åt badhuset.

 

bild
Undervisningsbassängen. 

 

bild
Grundläggning av badhuset kommer att pågå under sommaren och hösten. 

Bilder: a och d arkitektkontor