Peab varnar för högre byggkostnader

Johan Nilsson/TT: Byggkoncernen Peab ser en risk för att högre materialkostnader kan pressa upp byggkostnaderna. Arkivbild.

"Utsikterna på våra marknader förblir stabila och för påbörjade bostadsinvesteringar har prognoserna förbättrats i Sverige och Finland. I dessa länder samt i Norge förväntas bostadsbyggandet att utvecklas i sidled under 2021", skriver vd Jesper Göransson i Peabs delårsrapport för andra kvartalet.

"Inom anläggning förväntas investeringarna fortsätta att växa under 2021 i Sverige och Norge, men minska i Finland", tillägger han.

I rapporten redovisar byggkoncernen en vinst före skatt på 808 miljoner kronor för årets andra kvartal. Under motsvarande kvartal i fjol låg vinsten på 661 miljoner.

Nettoomsättningen sjönk till 15,2 miljarder, ned från 15,5 miljarder kronor.

Orderingången under kvartalet backade marginellt till 13,1 miljarder, ned från 13,2 miljarder. Orderstocken vid utgången av kvartalet steg dock till 46,7 miljarder, upp från 46,1 miljarder och av den totala orderstocken beräknas 54 procent att produceras efter 2021.

Peabchefen bekräftar i rapporten att Peab ser vissa effekter av råvaru- och materialbrist, vilket ökat kostnaderna på vissa byggmaterial under året.

"Vi arbetar ständigt med att ef­fektivisera vår produktion, men om trenden avseende materialkostnader inte bryts kommer byggkostnaderna successivt att öka", skriver Göransson.