Grönt ljus för nytt centralt bostadskvarter i Piteå

Tidig visionsskiss över det nya bostadskvarteret. Illustration: Sweco Architects

Nu ska ett nytt centralt bostadsområde skapas i kvarteret Rönnen, där Norrmalmskolan finns idag. Den nya detaljplanen som Samhällsbyggnadsnämnden godkände i veckan skapar förutsättningar för nybyggnation, som ska kunna inrymma såväl bostäder som service, kontor och annan verksamhet i kvarteret.

Under senaste åren har stadskärnans attraktionskraft för boende och verksamheter blivit allt tydligare, vilket innebär ett stort tryck på bostäder i centrala Piteå. Det omfattande stadsutvecklingsprojektet Cristinaprojektet har därför två fokus: att bygga en väl fungerande central skola och att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde där den uttjänta Norrmalmskolan finns idag.

- Den nya detaljplanen för området går i linje med två av Piteå kommuns prioriterade mål – att öka befolkningen och erbjuda möjligheter till ett attraktivt och varierat boende, säger Brith Fäldt, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Rawi och Lindbäcks bygg har tilldelats mark och har drivit detaljplanarbetet tillsammans med kommunen. Inom planområdet föreslås tre bostadskvarter med varierande skala i 4-6 våningar med sammanlagt 300 lägenheter.

Mellangatan behålls som stråk för gång och cykel och inom kvarteret skapas enkla och snabba leder som förbinder Djupviksgatan och Nygatan

- Det känns jättebra att beslutet är fattat – det är ett stort och strategiskt viktigt projekt för Piteås framtid, säger hon.