Riksbyggen vinner markanvisning för Kv Himlavalvet på Tornlyckan i Höganäs

Foto: Riksbyggen

Riksbyggen har vunnit en markanvisning avseende kv Himlavalvet på Tornlyckan i Höganäs. Nu planeras för drygt 50 bostäder, både Bonum seniorbostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Det blir stora satsningar på hållbarhet med bland annat solceller och klimatförbättrad betong.

Riksbyggens tävlingsbidrag innehåller Bonum 35 lägenheter, Riksbyggens koncept för seniorbostäder och 17 stadsradhus.

– Det blir ett mycket spännande kvarter där vi blandar olika boendeformer och målgrupper. Med den här kombinationen bidrar vi både med nya bostäder och startar flyttkedjor som gör att det befintliga bostadsbeståndet i Höganäs används mer effektivt, berättar Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2024. Riksbyggen vill skapa ett grönt kvarter med lösningar för social gemenskap, hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan.