Inhouse Tech leder totalomvandling av kvarteret Traktören i Göteborg

Traktören - Den gamla förvaltningsbyggnaden ska få nytt liv. Foto: Inhouse Tech

Traktören, en förvaltningsbyggnad i västra Nordstaden, uppfördes i slutet av 70-talet och används för närvarande av Stadsbyggnads- och Stadsmiljöförvaltningen. Belägen på Köpmansgatan 20, mellan Tyska kyrkan och Kronhusbodarna i centrala Göteborg, omfattar byggnaden 21 000 kvm. En omfattande renovering av Traktören är nu planerad, och Inhouse Tech har tilldelats uppdraget att leda ombyggnationen.

Tillsammans med den kontrakterade entreprenören, Vestia Construction Group, kommer vi att omvandla de befintliga lokalerna till en funktionell och aktivitetsbaserad kontorsmiljö med plats för 1 600 medarbetare. Projektet innefattar fem våningar med en yta på cirka 4100 kvm per plan.

Nu när samverkanskontraktet har undertecknats med entreprenören påbörjar vi den första fasen av omvandlingen av Kvarteret Traktören på uppdrag av Stadsfastigheter, Göteborgs Stad. Efter ombyggnaden kommer även Stadsfastighetsförvaltningen och Stadsledningskontoret att flytta in i lokalerna.

Projektet beräknas vara färdigt våren 2026.