Ledare - Fokus Solskydd 2024

Svenska Solskyddsförbundets kansli: Margareta Bergetun, förbundssekreterare och Mattias Klasson, orförande

När det blir för varmt eller för kallt använder vi onödigt mycket energi för att skapa sunda inomhusmiljöer. Så enkelt är det. Och det måste vi göra någonting åt.

Klimatförändringarna är vår tids stora samhällsfråga och en svår utmaning för hela mänskligheten. Ett alltmer oförutsägbart klimat skapar stora problem för både folkhälsa och samhällsstrukturer. Att solavskärmning är en del av lösningen på vår kritiska situation just nu, har dock gått många förbi.

Användningen av luftkonditionering och andra kylmaskiner har ökat och bedöms öka ytterligare. Det är en utveckling som innebär ökad energianvändning, vilket driver på klimatförändringarna ytterligare.

Att minska energibehovet, innan ny energi tillförs, måste vara en grundbult i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. En självklar del i detta måste bli att avskärmning före avkylning tillämpas både vid upphandlingar och drift av verksamheter.

Den som äger eller förvaltar en byggnad, arbetsgivare och enskilda individer kan också göra mycket för att förbättra situationen, genom att säkerställa att befintliga solskydd faktiskt används.

Mer frekventa värmeböljor påverkar människors välbefinnande och produktivitet. I förlängningen påverkar det även samhällets förmåga att fungera bra. Tiotusentals människor avlider i Europa i varje värmebölja. För samhällets sköraste invånare kan effektiv solavskärmning alltså bli en fråga om överlevnad.

I dag finns dock en bristande kunskap hos allmänheten, offentlig och privat sektor och inom politiken kring solskyddsbranschens möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. Det är många aktörer i vårt gemensamma samhällsbygge behöver bli bättre på att planera för och balansera solens effekter, och därigenom skapa energieffektiva miljöer som främjar människors hälsa.

Den här publikationen handlar enbart om solavskärmning och solskyddsbranschen. Genom Fokus Solskydd hoppas vi i branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet, kunna sprida kunskap och inspiration till dig som vill och har möjlighet att inkludera solskydd i din del av samhällsbygget.